Pocta Ladislavu Fialkovi v Divadle Na zábradlí

Představení 22. února 2011 na scéně Divadla Na zábradlí připomene 80. výročí narození a 20. výročí úmrtí významného českého mima, choreografa a pedagoga Ladislava Fialky. Apoteóza této výrazné osobnosti v historii českého divadla 2. pol. 20. století má za cíl připomenout odkaz na tradici české pantomimy, kterou L. Fialka vytvořil společně s členy souboru Pantomima Na zábradlí v letech 1958 až 1991.
V pásmu „fialkovských“ etud vystoupí mimové, kteří s L. Fialkou úzce spolupracovali - Zdena Kratochvílová, Jiří Kaftan, Boris Hybner, Michal Dufek, Zdeněk Tomeš a další. Zároveň se představí i mladí mimové nové generace, kteří navazují na tradici klasické pantomimy a rozvíjejí jej. Patří mezi ně Nina Hlava, Tomáš Legierski a Radim Vizváry.
Improvizované pantomimy v duchu komedie dell´arte s originálními kostýmy „fialkovců“ předvedou studenti Katedry pantomimy na HAMU; Jindřiška Křivánková, Lucie Lísková, Barbora Mišíková, Tereza Těšínská, Markéta Vacovská, Alexej Byček, Vojtěch Svoboda a Lukáš Šimon.
Pro tento večer bude připravena unikátní výstava fotografií umělecké činnosti souboru Pantomima Na zábradlí z archivuDivadla Na zábradlí. Vzpomínkový večer na Ladislava Fialku připravuje Divadlo Na zábradlí ve spolupráci s Katedrou pantomimy na HAMU pod vedením MgA. Radima Vizváryho a s úvodním slovem divadelní teoretičky PhDr. Ladislavy Petiškové. LADISLAV FIALKA 
(22. 9. 1931 – 22. 2. 1991) 
V roce 1959 uvedl v Divadle Na zábradlí svou první premiéru, nazvanou podle mateřské scény Pantomima Na zábradlí. Fialka – autor, režisér, choreograf a protagonista všech svých inscenací – vytvořil se spolupracovníky osobitou formu skupinové pantomimy, syntetické pantomimické divadlo, které usiluje o vyjádření větších myšlenkových celků. Dramatickou stavbu svých inscenací přibližoval modernímu divadlu, tematicky čerpal jak z klasického odkazu, tak i ze situací všedního života. Právě tyto studie považoval za východisko další práce v duchu tvůrčího motta být básníky pohybu své doby. Filosofickým východiskem Fialkovy tvorby byl hluboký životní optimismus, víra v činorodou sílu lidské vůle. Nastudoval řadu pantomimických inscenací, z nichž většina dosáhla více než 350 repríz. Etudy dokonce přes 1000 představení. Ladislav Fialka byl jedním z nejosobitějších tvůrců své generace a v 60. až 80. letech jedním z nejvýznamnějších reprezentantů české kultury v zahraničí. Zdroj: Divadlo.cz, Divadlo Na zábradlí

Témata článku