Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2013

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2013

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2013

LIN Hwai-min – zakladatel a umělecký ředitel Cloud Gate Dance Theater Taiwan: Ve „Velké předmluvě“ ke  Knize písní, což je antologie čínské poezie z období mezi 10. a 7. stoletím  před Kristem, je psáno:

„Emoce se rozbouří a odějí se do slov.
Kde slova nestačí, mluvíme ve znacích
Kde znaky nestačí, vyzpíváme je
Když ani zpěv nestačí, pak je podvědomě
naše ruce zatančí a nohy zastepují“.

Tanec je mocný výraz.
Promlouvá k zemi i nebesům
Vypovídá o naší radosti, strachu a přáních
Tanec mluví o nehmotném, odhaluje stav lidské mysli
A temperament a povahu lidí

Tak jako v mnoha kulturách světa, domorodci na Taiwanu tančí v kruhu.
Jejich předkové věřili, že ďábel musí zůstat mimo kruh.
Přes jejich spojené ruce proudí teplo od jednoho ke druhému a pohybují se ve společném pulsu
Tanec spojuje lidi.

A tanec se děje, odehrává, probíhá v úběžníku.
Pohyby se ztratí sotva se odehrály
Tanec existuje pouze v prchavé, pomíjející chvíli, okamžiku.
Je vzácný. Je metaforou samotného života.

V této digitální době, obrazy pohybů mají miliony podob.
Jsou fascinující.
Ale nemohou nikdy nahradit tanec, neboť nedýchají.
Tanec je oslavou života.

Zhasněte své televizory, vypněte svoje počítače, a pojďte tančit.
Projevte se pomocí toho božského a vznešeného nástroje, kterým je vaše tělo.
Pojďte tančit a propojte tepání svého pulsu s druhými lidmi.
Uchopte tuto vzácnou a pomíjející chvíli.
Pojďte oslavit život tancem.

LIN Hwai-min je uznáván jako „inovátor tance“, neúnavný hledač nových forem a směrů, choreograf, propojující ve své tvorbě styly východních a západních tanečních škol a estetik. LIN byl ve své vlasti nejprve znám a kritikou oceňován jako spisovatel, ve věku 22 let, po vydání dvou knih odešel studovat do USA literaturu a tvůrčí psaní, v New Yorku však v rámci studia získal rovněž zkušenosti s moderním tancem. Na rodném Tchaj-wanu vystudoval techniku pohybu čínské tradiční opery, v Japonsku a Koreji si posléze osvojil místní historické dvorské tance.
V r. 1973 založil na Tchaj-wanu Cloud Gate Dance Theatre Company (podle legendy je Cloud Gate název nejstaršího čínského rituálního tance z doby před pěti tisíci lety) – šlo o vůbec první soubor současného tance v čínsky mluvících oblastech, v r. 1983 konstituoval taneční oddělení na národní tchaj-pejské univerzitě umění a v r. 1999 Cloud Gate 2. Je uměleckým ředitelem souborů a vytvořil dosud cca 86 choreografií, včetně 18 celovečerních inscenací. Je nositelem četných ocenění a řádů – např. časopis Ballet International jej jmenoval r. 2000 „osobností roku“ /ocenění obdrželi např. J. Kylián, W. Forsythe, P. Bausch/, r. 2004 byl vyznamenán Dance Forum Award Ceremony, v témž roce byla jeho choreografie Smoke nastudována Curyšským baletem.
Soubor Cloude Gate Dance Theatre tvoří 24 tanečníků, kteří ovládají tai-či, meditaci, bojová umění, pohybovou techniku čínské opery, ale i západní taneční techniky, a to včetně klasického baletu. Bohatý a pozoruhodný repertoár dnes velice proslulého souboru má své kořeny v asijské mytologii, tradicích a estetice, nicméně objevně uvádí toto dávné dědictví do současné a univerzální perspektivy.
Soubor se představil též v Praze v rámci festivalu Tanec Praha – v roce 2002 ve Vinohradském divadle projektem Moon Water a o tři roky později v Sazka Areně představením Songs of Wanderers /Písně poutníků/.


Mezinárodní den tance

V roce 1982 Taneční komitét ITI /International Theatre Institute – Mezinárodní divadelní ústav/ poprvé vyhlásil 29. duben Mezinárodním dnem tance a tak je od té doby každoročně slaven na celém světě v připomínku narození velkého tanečního reformátora Jeana–George Noverrea (1727).
Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost a její Poselství pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady v tento den všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto (nejen) divadelní formu a radovat se z její universality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – Tancem.
V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou /CIDD-UNESCO/ a Mezinárodní taneční aliancí /WDA/.

Autoři Poselství k Mezinárodnímu dni tance:
1982: Henrik NEUBAUER
1983: anonymní
1984: Yuri GRIGOROVITCH
1985: Robert JOFFREY
1986: Chetna JALAN
1987: Dance Committee Board /Výbor Tanečního komitétu ITI
1988: Robin HOWARD
1989: Doris LAINE
1990: Merce CUNNINGHAM
1991: Hans VAN MANEN
1992: Germaine ACOGNY
1993: Maguy MARIN
1994: Dai AILIAN
1995: Murray LOUIS
1996: Maia PLISSETSKAIA
1997: Maurice BÉJART
1998: Kazuo OHNO
1999: Mahmoud REDA
2000: Alicia ALONSO, Jiri KYLIAN, Cyrielle LESUEUR
2001: William FORSYTHE
2002: Katherine DUNHAM
2003: Mats EK
2004: Stephen PAGE
2005:Miyako YOSHIDA
2006:His Majesty Norodom SIHAMONI, King of Cambodia
2007: Sasha WALTZ
2008: Gladys Faith AGULHAS
2009: Akram KHAN
2010: Julio BOCCA
2011: Anne Teresa De KEERSMAEKER
2012: Sidi Larbi CHERKAOUI
2013: LIN Hwai-min Zdroj: Vize tance

Témata článku