Pozvánka pro odbornou veřejnost: Sympozium u příležitosti 95. výročí narození Františka Bonuše

Pozvánka pro odbornou veřejnost: Sympozium u příležitosti 95. výročí narození Františka Bonuše

Pozvánka pro odbornou veřejnost: Sympozium u příležitosti 95. výročí narození Františka Bonuše

Sympozium u příležitosti 95. výročí narození Františka Bonuše Pořádá: Kyliánovo taneční centrum a knihovna HAMU a NIPOS-Artama, obor taneční folklor Místo konáni:
Galerie HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
15. října 2014, 9,30–16,30 František Bonuš
(*3. 12. 1919, †16. 4. 1999)
Pedagog, choreograf, etnochoreolog a sběratel. Studoval nejprve na reálném gymnáziu a na Učitelském ústavu. Zároveň absolvoval také Hudební školu Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích (klavír, viola, varhany a hudební teorie). Vysokoškolská studia započal na FF UK v Praze (obor tělesná výchova a hudební pedagogika). Zasáhla však Druhá světová válka a české školy byly uzavřeny, takže Učitelský ústav i FF UK absolvoval až v roce 1949. Do roku 1957 pak působil jako externí lektor pro obor lidový zpěv a hudba na katedře hudební výchovy PF UK, poté byl externím profesorem lidového tance na Státní konzervatoři v Praze, v letech 1951 -  1957 byl referentem pro lidový tanec v UKVČ v Praze a v letech 1954 -  1967 působil jako externí profesor lidového tance na Státní konzervatoři v Praze. Více než třicet let (1954 – 1982) pracoval jako pedagog na taneční katedře AMU v Praze; vedl také lekce lidového tance domácího a zahraničního na JAMU v Brně (1979 –1982). V letech 1988 – 1990 pracoval jako externí profesor výuky historických tanců na specializovaném oddělení pro lidový tanec pražské Konzervatoře. Působil  jako hostující profesor pro lidové a historické tance v tehdejší NDR a v Litvě.
Kromě bohaté pedagogické činnosti se výrazně zapojil do folklorního hnutí. Výsledky své sběratelské činnosti promítl nejen do své pedagogické a umělecké práce v oblasti profesionální, ale i do spolupráce s řadou českých, moravských a slezských souborů. V roce 1947 se stal  zakladatelem souboru lidových písní a tanců Josefa Vycpálka. V šedesátých letech založil a vedl dětský taneční soubor Jaro při základní škole v Praze 1, který rozvíjel svou činnost až do sedmdesátých let. V letech 1976-1997 se podílel na choreografiích Kühnova pěveckého dětského sboru.
Rozsáhlá byla též jeho umělecká spolupráce s významnými folklorními festivaly např. ve Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, v Lázních Bělohradu, v Červeném Kostelci, Na Hané atp.Svou hlavní myšlenku o studiu lidových a historických tanců, o jejich vzájemném ovlivňování,  uskutečnil v popularizačním scénickém pořadu pro mládež „Tanec a čas“.
K propagaci  lidového tanečního umění tehdejšího Československa přispělo i jeho působení jako hostujícího profesora na tanečním oddělení Vysoké divadelní školy v Lipsku nebo na amerických univerzitách ve Stocktonu, Cincinnati a Berea.
Publikační činnost F. Bonuše je poměrně rozsáhlá, zaměřená většinou na lidové tance a další folklorní projevy. (Spolu s H. Livorovou, J. Pospíšilem a V. Vycpálkem: České tance. Praha 1953, Lidová píseň a její tradice. Praha 1952, Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha 1955, Lidové písně pražského kraje. Praha 1960, Lidové tance jižních Čech. České Budějovice 1984-1985). V letech 1955-1956 se podílel na komponovaných dokumentárních filmech Na zelené a Dětské jaro. Ke každému semináři nebo kurzu z oblasti lidových nebo historických tanců, které vedl, vydal příslušná skripta. K literárním publikacím byly vydávány gramodesky a videozáznamy, určené pro výuku. (zdroj: Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí v Čechách / Strážnice: Ústav lidové kultury Strážnice, 2000; Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima / Praha: Divadelní ústav, 2001.; Bonuš, František. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY. Národní ústav lidové kultury [online]. Strážnice [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=510 Program: 9,30
Zahájení sympozia Uvítání
MgA Elvíra Němečková, Ph.D. Zdravice
paní Bohumíra Bonušová František Bonuš – život a dílo
MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D. František Bonuš - sběratel
Doc. Mgr. Daniela Stavělová CSc. František Bonuš – pedagog
Prof. Božena Brodská
Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
Jitka Vítková 11,00–11,30 přestávka (občerstvení) František Bonuš – inspirátor a zakladatel
PaedDr. Eva Rejšková
MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D. František Bonuš – autor publikací a skript
Mgr. Bohumíra Cveklová 13,00-13,45 přestávka (oběd) František Bonuš - hudebník
Muzika souboru Jaro  František Bonuš – tanečník a choreograf
Lašská svatba František Bonuš - člověk
Živana Vajsarová
a další vzpomínky pamětníků Předpokládaný konec v 16,30 hod. Přihlášku v elektronické podobě najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/14H3gLIDC1RioNfGkb3fimJtgI0e0k5NSu-IOSzOAwRM/viewform nebo na telefonním čísle 234 244 193, případně písemně na adrese: MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., Knihovna HAMU, Malostranské nám 13, 118 00 Praha 1, a to nejpozději do pondělí 13. 10. 2014.

Témata článku