Pražská muzejní noc a s ní i instalace Postmodern Dance dnes se odkládá

O odložení projektu informovala 4. června SE.S.T.A. Na základě dohody krizových štábů Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města a organizátorů Pražské muzejní noci se 10. ročník Pražské muzejní noci v termínu 8. června 2013 neuskuteční, a to z důvodu povodňové situace. Dle vyjádření DPP situace v hlavním městě Praze neumožňuje konání tak rozsáhlé kulturní akce a dopravní kapacity Dopravního podniku, které běžně zajišťují speciální muzejní autobusové linky, jsou vytíženy zajišťováním chodu hlavního města. 10. ročník Pražské muzejní noci se uskuteční v náhradním termínu, který vzejde z diskuse s Dopravními podniky a Magistrátem po uklidnění situace.

Témata článku