Pražský komorní balet, DekkaDancers a Balet Bratislava na Nové scéně ND

Pražský komorní balet, DekkaDancers a Balet Bratislava na Nové scéně ND

Pražský komorní balet, DekkaDancers a Balet Bratislava na Nové scéně ND

V neděli 11. prosince 2011 se v rámci komponovaného večera Pražský komorní balet a hosté představí na Nové scéně Národního divadla soubory DekkaDancers a letos vzniklý Balet Bratislava, které přijaly pozvání Pražského komorní baletu ke společnému vystoupení. DekkaDancers uvedou úspěšnou choreografii Nevyřčené ticho Tomáše Rychetského, Balet Bratislava premiéru Tři duety v choreografii Mária Radačovského a Pražský komorní balet premiéru choreografie Hany Turečkové Mono no aware (volně přeloženo Na hranici krásy).
Sdružení profesionálních umělců DekkaDancers (Tom Rychetský, Viktor Konvalinka a Pavel Hejný) zvolilo pro komponovaný večer úspěšnou choreografii Nevyřčené ticho od Tomáše Rychetského na hudbu Leoše Janáčka. Inspirace klavírní sonátou Z ulice na motivy studentské tragédie z roku 1905, vedla k vytvoření intimní niterné miniatury pro jednoho muže a tři ženy. Zatančí členové DekkaDancers (zároveň sólisté baletu Národního divadla v Praze Zuzana Susová, Klára Jelínková, Kristýna Němečková a Tomáš Kopecký).
Poprvé se publiku v Praze představí nově založený soubor Balet Bratislava, který jako druhý host přijal pozvání Pražského komorního baletu, aby se podílel na komponovaném večeru. Balet Bratislava uvede novou choreografií Mária Radačovského Tři duety na hudbu Frédérika Chopina. Melodika a tok Chopinovy hudby se staly podkladem pro tři čisté pohybové kompozice. Jednotlivé duety se liší formou, dynamikou, ale i emocemi. Hudba podtrhuje intimitu fyzického kontaktu muže a ženy, který vytváří podstatu napětí jednotlivých duet. Premiéru v neděli zatančí sólisté Klaudia Bittererová, Katarína Kaanová, Veronika Hollá, Mário Radačovský, Dominik Vačok a Tamás Csizmadia. Balet Bratislava je nezávislý taneční soubor zaměřený na neoklasický styl tance. Soubor vznikl na jaře 2011 s cílem přinášet profesionální a umělecky kvalitní inscenace a stát se respektovaným souborem v mezinárodním kontextu. Balet Bratislava plánuje kvalitními tanečními produkcemi zaujmout na Slovensku i v zahraničí, na významných uměleckých festivalech. Uměleckým ředitelem souboru je Mário Radačovský.
Komponovaný večer uzavře Pražský komorní balet premiérou Hany Turečkové Mono no aware. Vedle sólistů Pražského komorního baletu (Lenka Bílková, Denisa Kubášová, Ivana Sikorová a David Stránský) choreografii nastudují hosté Tomáš Červinka a Jakub Sedláček. Choreografka Hana Turečková pozvala k hudební spolupráci Štěpána Polanského, k vytvoření světelného designu byl osloven renomovaný německý umělec Marcus Selg a návrh kostýmů bude realizován ve spolupráci s Ateliérem LaFormela. Název choreografie je odvozen od termínu „mono no aware“, který se objevuje v japonské literatuře a lze ho volně přeložit jako autentický povzdech bytosti. Jedná se o schopnost velké citlivosti, o uvědomění si krásy a pomíjivosti estetického předmětu nebo bytosti, jejíž ztělesněním je v Japonské tradici například krátké trvání sakurového květu. Je to jakýsi „výkřik duše“, vyřčení úžasu nad pomíjivou křehkostí nádherných lidských snů, ale i nad prchavostí, bolestí, stárnutím a často zvrhlou, neodbytnou žádostivostí, i nad všudypřítomným zánikem a rozkladem. V zachycení této rozpadající se krásy v tanci se dotýká Hana Turečková kolektivní paměti lidstva. Myšlenku vytvořit choreografii na toto téma ji vnukl butó workshop s geniální japonskou butó tanečnicí Sumako Koseki a její výklad a ztvárnění krásy, která pomíjí. Zdroj: PKB

Témata článku