Pražský komorní balet se vrátil ze zájezdu v Mexiku

Pražský komorní balet se vrátil ze zájezdu v Mexiku

Pražský komorní balet se vrátil ze zájezdu v Mexiku

Pražský komorní balet absolvoval na přelomu července a srpna turné v Mexiku, během něhož se zúčastnil několika prestižních tanečních festivalů. Čekala ho dohromady tři celovečerní představení, choreografku Ji-Eun Lee, která jela se souborem, pak několik workshopů. První zastávkou 27. července bylo město Querétaro, kde soubor uvedl v celovečerním představení dvě choreografie – Podmínka zániku (Ji-Eun Lee) a Mono No Aware (Hana Polanská Turečková). Sklidili za něj bouřlivé ovace a také čestné uznání od Mtro. José Antonia Mac Gregora Campuzana, generálního ředitele Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro. Tanečníci se setkali i se zástupci českých krajanských spolků.
Soubor dále vystupoval ve městě San Luis Potosí, kde se konala v rámci festivalu současného tance Festival Internacional de Danza Lila López choreografická soutěž, do níž se zapojili i sólisté PKB se svými choreografiemi. Mezinárodní porota udělila čestné uznání tanečnici Jaroslavě Janečkové a celkovým vítězem soutěže se stal další tanečník PKB Joshua Beaver. Nejzajímavějším a nepřínosnějším zážitkem v rámci mexického turné pro mě byla interpretace díla Opus10 v choreografii Šimona Kubáně na této soutěži,vzpomíná Jaroslava Janečková. Byla to má první zkušenost s jakoukoliv soutěží, a proto mě velmi potěšilo, že i při horších podmínkách, které jsme měli s přípravami – především málo času na nastudování – jsem získala cenu Special prize. Udělalo mi to nesmírnou radost a motivuje mě to k tomu, že bych se i do budoucna chtěla dalších tanečních soutěží zúčastnit.
Ve městě Salinas, kde tento festival pokračoval, sklidili tanečníci za další celovečerní představení se stejným programem neuvěřitelné ovace. Nebraly konce a spolu s gratulacemi a fotografováním, které následovalo po představení, zůstali na jevišti ještě celou hodinu po jeho skončení. Další den začaly workshopy s rezidenční choreografkou a pedagožkou PKB Ji-Eun Lee v San Luis Potosí, kterých se účastnili profesionálové i studenti tanečních konzervatoří.
Letošního ročníku festivalu se kromě PKB zúčastnily významné soubory jako Béjart Ballet Lausanne, La Esquina Desplazada Colombia nebo La compañía Nacional de Danza de Ecuador. Třetím vystoupením a vyvrcholením festivalu i turné PKB byl gala večer čtyřiatřicátého ročníku festivalu 2. srpna. Slavnostní zakončení festivalu se konalo před 1400 diváky v Teatro De La Paz, v jednom z nejkrásnějších divadel v Mexiku. Zájezd ve zkratce: Několik otázek pro Martina Koldu, manažera souboru: Co pro tebe bylo v Mexiku nejsilnějším zážitkem?
Když nepočítám tamní kulturu a nádhernou krajinu, tak pro mě byl rozhodně největším překvapením nadšený a aktivní přístup Mexičanů k umění. Ovace po našich představení nebraly konce a diváci se ještě hodinu po představení fotili s tanečníky na scéně. A úplně nejsilnější zážitek byl paradoxně před závěrečným představením Festivalu Lila Lopéz v Tearo De La Paz, kdy lidé stáli dvě hodiny před začátkem představení frontu před divadlem doslova za dva rohy. Jaký úspěch měly workshopy Ji-Eun Lee?
Rezidenční choreografka a pedagožka PKB Ji-Eun Lee měla několik workshopů pro profesionální tanečníky moderního tance a také pro studenty tanečních konzervatoří. Absolventi těchto workshopů byli nadšení a to nejen z lekcí Ji-Eun Lee samotných, ale také z její choreografie Podmínka zániku, kterou měli možnost zhlédnout při představení v divadle. Jak se v Mexiku líbil náš současný tanec, se kterým asi tamní publikum běžně v kontaktu není?
Paradoxně by se dalo říci, že opak je pravdou, protože mexické publikum je velice dobře „vychované“ pro přijímání moderního tance. Například Festival internacional de danza contemporaránea Lila López, na kterém vystoupily významné soubory jako Béjart Ballet Lausanne, La Esquina Desplazada Colombia, La compañía Nacional de Danza de Ecuador byl již 34. ročník a moderní tanec zde má proto letitou tradici. Pražský komorní balet měl tu čest vystoupit v závěrečném představení, které vidělo přes 1400 diváků. V tomto večeru jsme uvedli choreografie Podmínka zániku (choreografie Ji-Eun Lee) a Mono No Aware (choreografie Hana Polanská Turečková). Jaké byly reakce a ocenění?
Reakce publika byla ve všech městech velice pozitivní. Zaznamenali jsme i diváky, kteří se na naše představení přijeli podívat opakovaně i na další místa našeho festivalového působení. Nutno poznamenat, že vzdálenost mezi jednotlivými městy byla i několik set kilometrů.
V rámci festivalu se konala choreografická soutěž, jíž se účastnili i sólisté Pražského komorního baletu s vlastními choreografiemi. Před mezinárodní porotou se tanečníci předvedli v nejlepším světle. Sólistce Pražského komorního baletu Jaroslavě Janečkové bylo uděleno čestné uznání a celkovým vítězem soutěže se stal další sólista Pražského komorního baletu Joshua Beaver.
Za účasti mexického ministra kultury Xaviera Alejandro Torrese Arpi a generálního ředitele mezinárodních festivalů José Arturo Castillo Jiméneze bylo předáno ocenění jak sólistům Pražského komorního baletu, kteří se umístili v rámci choreografické soutěže, tak celému souboru za umělecké zásluhy prokázané v rámci festivalu. Zdroj: PKB

Témata článku