Pražský komorní balet vyhlašuje konkurz na pozici uměleckého šéfa/šéfky souboru

Ředitelka Baletu Praha o.p.s. aktuálně vyhlašuje výběrové řízení na funkci uměleckého šéfa/šéfky s plánovaným datem nástupu 1. ledna 2018. Soubor, který jako jediné nezávislé taneční těleso v Praze a celé České republice nabízí tanečníkům stálé angažmá, si klade za cíl navázat na ikonu autorské tvorby a svého zakladatele Pavla Šmoka, a samozřejmě uvádět tvorbu dalších významných českých i zahraničních choreografů.

Rok 2018 bude pro Pražský komorní balet představovat zásadní změnu v uměleckém směřování a budování nové vize souboru s ohledem na plánovaný nástup nového uměleckého šéfa. Ten převezme soubor ve složení osm interních a šest externích tanečníků. Vysoce profesionální soubor by měl pokračovat v tradici svébytného českého fenoménu, a to jak v intencích tuzemských, tak i mezinárodních.

Základní kvalifikační požadavky na pozici umělecký šéf / šéfka Pražského komorního baletu:
Vysokoškolské vzdělání uměleckého směru – obor tanec, choreografie, pedagogika, případně kulturně-manažerského směru
Interpretační, pedagogická a organizační praxe a zkušenosti s vedením uměleckého souboru v oboru balet/tanec nebo nonverbálního divadla, případně řídící praxe v podobné kulturní nebo umělecké instituci
Znalost hudební a taneční literatury a taneční dramaturgie
Znalost českého nebo slovenského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka
Výborné komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce
Zahraniční odborné zkušenosti vítány

Umělecký šéf/ šéfka PKB zodpovídá:
Za systémové a kontinuální řízení profesionálního provozu souboru, jeho personální složení a uměleckou úroveň inscenací PKB. Předkládá ředitelce Baletu Praha Ladislavě Jandové návrhy koncepce střednědobé dramaturgie souboru, produkčně koordinuje přípravu a vznik nových inscenací včetně sestavování a koordinace práce tvůrčích inscenačních týmů, realizuje schválený hrací plán PKB a odpovídá za realizaci a obsah zahraničních styků. Umělecký šéf/šéfka PKB je zodpovědný/á za dodržování schválených produkčních, ekonomických a marketingových ukazatelů ředitelce BP. Za dodržování schválených uměleckých ukazatelů se zodpovídá správní radě BP.

Právní rámec spolupráce: interní pracovní poměr na dobu určitou od 1. ledna 2018 do 31. července 2021

Písemnou přihlášku spolu se strukturovaným profesním životopisem, ověřeným výpisem z rejstříku trestů, kopií dokladu o dosaženém vzdělání, případně osvědčení o dalším odborném vzdělání a profesních ocenění, reference a doporučení z předchozího angažmá (nepovinné) a odbornou úvahou o poslání Pražského komorního baletu (max. 1 strana) a koncepcí řízení uměleckého souboru PKB s výhledem 4 sezon (max. 3 strany) zasílejte nejpozději do 31. srpna 2017 na adresu:

Balet Praha, o.p.s., Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6
obálku označte: Konkurz – umělecký šéf PKB a současně odešlete přihlášku v elektronické podobě (bez příloh) emailem na adresu: jandova@balet-praha.cz.

Do 15. září 2017 obdrží uchazeči písemné informace o dalším průběhu konkurzního řízení.

Zdroj: PKB

Témata článku