Pro badatele: v Británii vyšla nová publikace o etnochoreologii

Pro badatele: v Británii vyšla nová publikace o etnochoreologii

Pro badatele: v Británii vyšla nová publikace o etnochoreologii

Nová publikace Dance Ethnography and Global Perspectives s podtitulem Identity, Embodiment and Culture vyšla v únoru v Británii. Jedná se o sborník odborných textů, jehož editory jsou kapacity oboru – Linda E. Dankwothová a Ann R. Davidová. Publikace shrnuje nejnovější výzkumy na poli etnochoreologie z pera tanečních vědců, kteří působí napříč kontinenty, zahrnuje tedy studie o tanečních a pohybových systémech vztahujících se ke komunitách v rozmanitých částech světa. Nabízí výbor studií tradičních tanců např. z Bali, Chorvatska, Japonska, Mallorky, Filipín, Srbska, Velké Británie nebo oblastí západní Afriky. Sborník je rozdělen do tří částí, které reprezentují rozdílné teoretické přístupy k tématu tance a identity. Zázemí vědeckých pracovníků sahá do oblastí religionistiky, sociální a kulturní antropologie, etnografie, historiografie apod., autoři využívají také možností nejmodernějších záznamových technologií.
Dr Linda E. Dankworthová je nezávislou taneční badatelkou, v letech 2005 až 2011 byla spoluředitelkou workshopů World Folk Dance Festival (WFDF), dále poradkyní organizace London Arts Dance Unit (2001–02) a mnoho let působila jako pedagog performativních studií a tance v různých institucích (Camden a Westminster Colleges, AE a FE Institutes, London).
Dr Ann R. Davidová je novátorka a vedoucí taneční katedry na Roehampton University v Londýně, kde vyučuje a je badatelkou v oblasti taneční antropologie a specialistkou na jihoasijskou taneční kulturu. Ovládá tradiční indické tance Bharatanatyam a Kathak, klasickou taneční techniku, současný tanec i lidové taneční styly.

Bibliografické údaje:
Dance Ethnography and Global Perspectives
Identity, Embodiment and Culture
Edited By Linda E. Dankworth and Ann R. David
Palgrave Macmillan, February 2014
ISBN: 978-1-137-00943-2, ISBN10: 1-137-00943-8
5.430 x 8.500 inches, 208 pages,  

Témata článku