ProART uctí dílo skladatelky Kaprálové a básníka Blatného v brněnské vile Tugendhat

ProART uctí dílo skladatelky Kaprálové a básníka Blatného v brněnské vile Tugendhat

ProART uctí dílo skladatelky Kaprálové a básníka Blatného v brněnské vile Tugendhat

Multižánrový projekt Básníci města reaguje na životní jubilea dvou umělců, jejichž život a dílo byly přervány událostmi 20. století. Představení se uskuteční ve dnech 20. a 21. července a 14. a 15. září v Brně a 28. července v pražském Teatro NoD ke 100. výročí narození - 75. výročí smrti Vítězslavy Kaprálové a 25. výročí smrti Ivana Blatného. Oba pocházeli z Brna a z rodin s kulturními kořeny. Vila Tugendhat, která vznikala v dobách jejich dětství a pamatuje obrazně i doslovně vrcholy jejich mladistvých úspěchů, bude dějištěm premiéry projektu v koprodukci Muzea města Brna a souboru ProART, který tak po minulém projektu USPUD_emoticon opět zavítá do těchto prostor.
Projekt režiséra a choreografa Martina Dvořáka, uměleckého šéfa ProART Company, si nedává za cíl pouze interpretovat stávající díla obou umělců, ale reagovat na ně a iniciovat dnešní umělce k další tvorbě v již zmíněných uměleckých sférách s odkazem na díla obou autorů - skladatelky a dirigentky Kaprálové a básníka Blatného. V projektu pro herečku HaDivadla Kamilu Valůškovou, tanečníky Irenu Bauer a Martina Dvořáka, klavíristu Kostiantyna Tyshka a skladatele Omara Rojas Ruize a Františka Chaloupku stanou jako výchozí body tvůrčího procesu klavírní tvorba Kaprálové a básnické dílo Blatného. V novém díle jde ale především o to, jak současní žijící umělci čerpají inspiraci z děl V. Kaprálové a I. Blatného a včleňují ji do vlastní autorské tvorby. V rámci tvorby společné inscenace pak tvůrci ovlivňují i sebe navzájem.
„Tři aktéři budou reflektovat nejen samotnou hudbu, ale i text. Text bude volně plynout v tichu i přes hudbu. Cílem je prolnout všechny tři inspirační proudy: hudbu - text - pohyb, tanec, výraz interpretů. Scénický tvar nesleduje životní osud Kaprálové ani Blatného, ale pocity z něj, emoce hudby a její vliv na novou kompozici skladatelů Rojas Ruize a Chaloupky, stejně jako textovou kompozici, autora projektu, choreografa a režiséra Martina Dvořáka. Ve finále i dramatickou linii zastupovanou herečkou a tvůrčí potenciál tanečníků. Jde o jakési propojení kruhu odlišných uměleckých disciplín, které na sebe musí vzájemně reagovat a komunikovat,“ dodávají tvůrci.
Jde jim o nový inscenační přístup s cílem multižánrovosti a uměleckého dialogu. Snahou je pokusit se aplikovat tvůrčí postupy jednotlivých uměleckých odvětví (divadlo, tanec, hudba, kompozice) do odlišné žánrové sféry..
„V Kaprálové a Blatném nachází nejen město Brno, ale i celá národní kulturní obec dva geniální umělce, jejichž tvorba stojí neprávem ve stínu jiných prominentů. Dejme příležitost zaostřit kulturní objektiv právě na tyto dva stínové velikány národní kultury i jinou než-li koncertní či literární formou,“ uzavírají organizátoři.
Více: www.proart-festival.cz

Zdroj: ProART

Témata článku