Projekt Orální historie českého divadla

Projekt Orální historie českého divadla

Projekt Orální historie českého divadla

Nový projekt Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) pod názvem Orální historie českého divadla završil první rok svého trvání. V rámci projektu vzniklo 20 záznamů rozhovorů s významnými osobnostmi českého divadla, které jsou nyní online k dispozici veřejnosti.

Institut umění – Divadelní ústav jako významná paměťová instituce si klade za cíl přispět k dokumentaci českého divadla natáčením rozhovorů s významnými osobnostmi napříč všemi oblastmi českého divadla. Projekt, který se započal v roce 2015, zachycuje formou audio záznamů vyprávění divadelních historiků, teoretiků, ale též inscenátorů, tanečníků nebo fotografů. Jednotlivé nahrávky obsahují průměrně 4 hodiny audiozáznamu, 10-15 minut videozáznamu a protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15-20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. Každý záznam doplňují další materiály, jako jsou dobové fotografie nebo dokumenty osobní povahy poskytnuté pamětníky, ale též články a studie z personálního fondu IDU.
„Orální historie jako jedna z metod historiografie je pro náš výzkum velmi důležitá, protože dokresluje dobový kontext, a dotváří tak celkovou představu o zkoumaných tématech. Nicméně osudy osobností českého divadla 20. století, které jsou pevně spojeny s bouřlivými proměnami celé země, jsou zajímavé a unikátní i pro širokou českou veřejnost,“ zdůrazňuje Pavla Petrová, ředitelka IDU. A Lucie Čepcová, garant projektu, k tomu dodává: „Osobnosti vybíráme napříč divadelními druhy a žánry, naší snahou je pojmout všechny oblasti divadla. Na příští rok plánujeme zpracovat dalších 18 nahrávek, již jsme oslovili např. výtvarnici loutek a scénografku Věru Říčařovou, operního režiséra a pedagoga Václava Věžníka nebo herce, recitátora, moderátora, publicistu a pedagoga Mirka Kováříka.“
Zájemci si v tuto chvíli mohou poslechnout 20 záznamů pamětníků, mezi nimi např. teatrologa, dramaturga a pedagoga Jana Císaře, fotografa Viktora Kronbauera, tanečnici a choreografku Evu Kröschlovou nebo výtvarníka a loutkáře Františka Vítka. Rozhovory natáčí a zpracovává MgA. Vilém Faltýnek, absolvent oboru výchovná dramatika na DAMU, dlouholetý redaktor Českého rozhlasu, redaktor nakladatelství Triáda, který se orální historií zabývá více než deset let.
Přehled všech záznamů, včetně medailonků osobností, současné fotografie a protokoly rozhovorů, jsou dostupné on-line prostřednictvím Virtuální studovny (ViS) IDU http://vis.idu.cz/History.aspx. Kompletní záznamy jsou pak určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.
Projekt podpořilo v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) Ministerstvo kultury ČR.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku