Prostor a cirkulace v něm - taneční a pedagogická dílna

Prostor a cirkulace v něm - taneční a pedagogická dílna

Prostor a cirkulace v něm - taneční a pedagogická dílna

Záměrem dílny je uvědomování si prostoru a cirkulace médií v něm, analýza prostoru a rozvíjení imaginace ve své každodenní práci i tvorbě. Pedagogické dílny jsou založeny na sdílení zkušeností mezi tanečními profesionály a pedagogy, osvojování si nástrojů umožňujících adaptaci jejich učení na konkrétních skupinách dětí a žáků. Dílna proběhne od 10. do 13. února 2017.

„V rámci našich pedagogických dílen na téma prostor pokračuje naše badání na téma cirkulace, tělo-prostor, tělo v prostoru a s mezioborovým přesahem tance a architektury. Tento rok jsme pozvali vedle dvou zkušených choreografek a pedagožek také architekta a scénografa, koučku a publicistku, aby s námi sdíleli své zkušenosti, hledali přesahy a inspirovali nás pro práci s dětmi i dospělými,“ dodávají zástupci SESTY. Prostorem provedou Sophie Billy (FR) a Mirka Eliášová (CZ) – choreografky a pedagožky, Jana Bohutínská (CZ) – koučka, Bronislav Stratil (CZ) - architekt, scénograf.
Seminář je akreditovaný MŠMT ČR. Přihlášky lze zasílat do 18. ledna 2016 na email: rezervace@se-s-ta.cz, mkafkova@se-s-ta.cz.

Zdroj: SESTA

Témata článku