První česká monografie o Jiřím Kyliánovi pokřtěna

První česká monografie o Jiřím Kyliánovi pokřtěna

První česká monografie o Jiřím Kyliánovi pokřtěna

Na Nové scéně Národního divadla proběhlo 30. listopadu slavnostní zakončení Oslav 20. výročí Kyliánovy videotéky v Praze. Pro tento večer bylo připraveno unikátní představení Různé břehy, ve kterém byla citována díla nejen Jiřího Kyliána, ale i jeho mladších následovníků (Václav Kuneš, Cora Bos-Kroese, Lukáš Timulák). Netradičně měli diváci příležitost zhlédnout v průběhu představení nejen současný tanec, ale i film dokumentující tvorbu tohoto choreografa světového formátu. Ojedinělé archivní záběry poskytl Jiří Kylián a Jorma Elo. Významnou tečkou celých oslav byl křest první české monografie o Jiřím Kyliánovi Různé břehy / Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou.
V zahraničí vzniklo několik monografií věnovaných osobnosti Jiřího Kyliána, český čtenář se dočkal až nyní. Publikaci vydal Institut umění – Divadelní ústav, je věnována choreografické tvorbě Jiřího Kyliána, umělce mezinárodního formátu s českými kořeny. Rozkročenost mezi svět a rodnou zem, na niž odkazují i Kyliánova slova o různých březích, se proto přirozeně odráží v základním členění publikace, která mapuje jak světový rozměr Kyliánova díla, tak jeho význam pro české taneční dění.
První část knihy sleduje chronologicky Kyliánovu tvorbu a vývoj jeho práce v souboru Nederlands Dans Theater (NDT). Základem této části je text nizozemské taneční kritičky Isabelle Lanzové, který vznikl k dvaceti letům umělecké činnosti Jiřího Kyliána v NDT. Na něj navazují kapitoly Doroty Gremlicové a Elvíry Němečkové, které sledují Kyliánovu tvorbu v letech 1995–2010.
Druhou část knihy tvoří texty, které sledují vazbu mezi Jiřím Kyliánem a Československem, respektive Českou republikou. Elvíra Němečková podrobně postihla Kyliánovo mládí, rodinné zázemí a taneční začátky v Čechách šedesátých let 20. století v kontextu českého uměleckého dění i zahraničních impulzů. Roman Vašek zrekapituloval pronikání Kyliánových prací do Československa v období tzv. normalizace a Kyliánovy návraty do České republiky po roce 1989. Zmapoval význam Kyliánovy nadace v Praze a videotéky, pohostinská česká vystoupení NDT a inscenace Kyliánových děl v českých divadlech a baletních souborech.
Nedílnou součástí knihy jsou soupisy Kyliánových choreografií, jejich českých nastudování a pohostinských uvedení, soupisy filmových záznamů a dokumentů, česká článková bibliografie atd. Kniha má však ještě jednu důležitou rovinu, a tou jsou početné fotografie především z Kyliánových děl. Svou obrazovou výpovědí podstatně doplňují a obohacují psané texty a zprostředkují atmosféru Kyliánova tanečního světa, plného imaginace a významovosti.
Vydal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) v Praze.
Cena 650 Kč, 301 stran, ISBN 978-80-7008-267-6
Knihu je možné publikaci zakoupit se slevou 10% v recepci Institutu umění - Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 nebo prostřednictvím e-shopu PROSPERO na adrese: http://prospero.divadlo.cz/ či objednat na dobírku. Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav Foto: Vojtěch Brtnický

Témata článku