Pulsar - nová inscenace Michala Záhory

Pulsar - nová inscenace Michala Záhory

Pulsar - nová inscenace Michala Záhory

Nové taneční uskupení Pulsar, které založili Michal Záhora a Honza Malík z původního souboru NANOHACH, debutuje dne 19. března 2017 v divadle Ponec inscenací o člověku ve vesmíru s názvem Pulsar. Název označuje nejen tvůrčí skupinu tvůrců samotnou, ale rovněž její první projekt, který se snaží zachytit člověka a jeho stvoření v kontextu celého univerza.

„Pulsaru se říká vesmírný maják. Pulsary jsou hvězdy, které pulsují. Díváme‑li se na ně, tepají určitým pravidelným rytmem, jako by byly živé. A skutečně v jádru hvězd vznikly a stále vznikají veškeré stavební prvky vesmíru - tedy i našich těl, nás samotných,“ osvětluje blíže autor a choreograf Michal Záhora název nové inscenace a dodává: „Jak řekl Carl Sagan: Jsme stvořeni z hvězdného prachu. Toto není obrazné přirovnání, je to fyzikální fakt.“
Východiskem autorova pohledu zde nejsou astronomické aspekty a fyzikální jevy probíhající ve vesmíru, ani snaha je vysvětlovat či popisovat, nýbrž čirá fascinace nad zázrakem aktu stvoření člověka a jeho rozmanitostmi.
„Fascinuje mě spletitost tohoto procesu a jeho absolutní propojení v jeden celek. Skrze nás si hmota uvědomila samu sebe. Skrze nás zažívá, cítí, myslí, miluje…To je zázrak,“ říká Záhora.
Pro Záhorovu tvorbu je typický výrazový minimalismus a koncentrace na tanec jako takový. I zde se vyhýbá scénickým rekvizitám a pracuje především s prázdným prostorem a tanečníky. Autor se rozhodl pro spolupráci s nastupující taneční generací, absolventy pražského Duncan Centra.
„Stěžejní složkou je zde tradičně autorská hudba Carla Natoliho, který s Michalem Záhorou spolupracoval v minulosti již na projektech Resonance, Orbis Pictus či Diptych,“ vysvětluje kurátor inscenace Honza Malík a dodává: „Znovu i v tomto díle Michal výrazně akcentuje také celkovou scénografii ve smyslu světelného designu a kostýmní tvorby, jejíž autorkou je módní návrhářka Zuzana Kubíčková.“

Zdroj: Pulsar

Témata článku