Rezidence pro choreografy s koučingem

Rezidence pro choreografy s koučingem

Rezidence pro choreografy s koučingem

Již po desáté se bude v Praze konat mezinárodní rezidence pro choreografy s koučingem, kterou pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. „Kombinuje mezigenerační pochopení a spolupráci, výměnu zkušeností, know-how a rozvíjí kulturní znalosti účastníků v oblasti tance i mimo něj. Choreografové díky tomu mohou čerpat široké spektrum inspirace a nové způsoby práce,“ vysvětlují organizátoři.  Rezidence se letos v roli koučů zúčastní choreografové Jean Gaudin a Dominique Rebaud. Pracovní setkání se budou konat ve dnech 18. – 25. srpna 2016 na několika místech v Praze – ve Studiu ALTA, na HAMU. Vyvrcholením bude 25. srpna veřejná prezentace společných výsledků v divadle Alfred ve dvoře.
„Cílem tohoto procesu není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků choreografie. Celá rezidence je koncipována jako dialog mezi choreografy a zkušenými umělci (,kouči‘), kteří je v práci vedou,“ dodávají organizátoři. Výsledky práce budou poté k zhlédnutí nejen na české taneční scéně, ale také ve Francii díky tomu, jak koučové využijí výsledky reflexe rezidence ve své následné práci. Dostanou se tak i do francouzských divadel a univerzit, jako např. Theatre de Chaillot v Paříži, na univerzitu v Toulouse, Nice apod.
„Během závěrečné prezentace v divadle Alfred ve Dvoře budou moci diváci nahlédnout do způsobu práce a tvorby účastníků rezidence, a pochopit tak, co je a jak funguje tvůrčí proces, co umožňuje komunikace s tělem a uvědomit si, že tento tvůrčí proces je možné aplikovat i do jiných oblastí života za hranicí tance,“ dodávají organizátoři.
Zúčastnění choreografové mají za úkol vytvořit choreografii právě pro příležitost rezidence nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (max. 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během rezidence. Koučové zhlédnou výchozí materiál na předem zaslaném videozáznamu. „Ten jim před začátkem rezidence umožní seznámit se s vnitřním světem všech choreografů a jejich vnímáním. Během rezidence budou účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými kouči znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu,“ uzavírají organizátoři.

Zdroj: SE.S.TA - Centrum choreografického rozvoje

Témata článku