Režijní duo SKUTR chystá pokračování titulu Kultovní představení a taneční inscenaci Ženy

Režijní duo SKUTR chystá pokračování titulu Kultovní představení a taneční inscenaci Ženy

Režijní duo SKUTR chystá pokračování titulu Kultovní představení a taneční inscenaci Ženy

Režijní duo Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, alias SKUTR, připravuje pro letošní rok již pod novou hlavičkou STK Theatre Concept, která sdružuje i choreografku Adélu Laštovkovou Stodolovou, několik nových divadelních projektů – pokračování Kultovního představení i taneční inscenaci Ženy navazující na díla Muži a Malá smrt. Na Kultovní představení s Jakubem Prachařem a Vojtou Dykem, které se dočká 16. června v La Fabrice derniéry, naváže volné pokračování. „V prvním díle vzniklo mnoho postav, které jsou v závěru inscenace výbuchem vymrštěny do kosmu. Jak se jim vede ve vesmíru, bude námětem nového pokračování,“ říká Martin Kukučka. Kultovní představení II bude zkoumat hranici mezi hudebním a divadelním tvarem. Také bude vycházet z výrazných improvizačních schopností Jakuba Prachaře. „V podstatě navazujeme na zkušenosti z projektu hudebního divadla Goebbelsova Schwarz auf Weiss, který vznikl pro festival Struny podzimu, a také na noční kabarety Fringe festivalu v Edinburghu, kde Jakub Prachař a Vojta Dyk velmi vtipně a promyšleně hudebně improvizovali,“ doplňuje Lukáš Trpišovský.
Dalším připravovaným projektem je taneční inscenace Ženy, která naváže na starší Muže (k vidění 30. června v Divadle Komedie) a Malou smrt, které se zabývají archetypy světa lidí a jejich vztahů. Tak jako se v předchozím projektu autorka koncepce, režie a choreografie Adéla Laštovková Stodolová pokouší nahlédnout do světa mužů, klade si i nyní otázky, kde jsou kořeny žen, kde je jejich síla, co ovlivňuje jejich jednání, myšlení. „Jako ženy jsme cyklické bytosti a kráčíme v kruzích důležitých zkušeností. Tyto životní milníky v našich životech zanechávají nezapomenutelnou stopu. Je to čas první menstruace, prvního milování, mateřství, porodu a posléze vstupu mezi moudré a zralé ženy. Když jsou tyto události ošetřeny rituálním přechodem, žena do nové etapy života vstupuje vědomě a podpořená blízkými lidmi. Jsou to právě ženy na druhém břehu, které ji vítají a symbolicky oblékají nový šat zkušenosti,“ dodává k projektu Ženy Adéla Laštovková Stodolová. Více informací na www.skutr.org nebo www.stktheatre.org.
STK Theatre Concept (Stodolová a SKUTR – Trpišovský, Kukučka)
SKUTR, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský patří mezi nejsledovanější a nejuznávanější režiséry mladé generace. Po skončení rezidence v Divadle Archa v lednu 2008 převzala organizační a produkční péči Zahrada, o.p.s. Od ledna 2010 se skupina osamostatňuje a dále sama sebe produkuje. Skupina umělců, která se během let spolupráce kolem Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského vytvořila jako volné sdružení, užívala do roku 2013 název SKUTR. Od roku 2013 a zejména 2014 se rozhodla vystupovat pod názvem STK Theatre Concept: tato platforma sdružuje zejména inscenace vzniklé pod hlavičkou SKUTRu (Malá smrt, Kultovní představení, Joke Killers, Muži a do budoucna Ženy a Kultovní představení II). Aby nedocházelo nadále k záměnám mezi režijním tandemem SKUTR a ideovo-produkční platformou Skupiny SKUTR, kde vytváří inscenace i jiní umělci, vzniká STK Theatre Concept, který navazuje na předcházející aktivity Skupiny SKUTR. STK Theatre Concept nyní sdružuje režijní tandem SKUTR a choreografku, tanečnici a režisérku Adélu Laštovkovou Stodolovou. Do budoucna chce pokračovat v produkci projektů, které prohlubují idey nynější divadelní Skupiny SKUTR. STK Theatre Concept se tak chce stát významným reprezentantem české divadelní kultury mladé generace.

Témata článku