Rok 2015 – vrcholná uznání pro TANEC PRAHA

Rok 2015 – vrcholná uznání pro TANEC PRAHA

Rok 2015 – vrcholná uznání pro TANEC PRAHA

Jsme sice teprve v polovině kalendářního roku, ale občanské sdružení Tanec Praha, které je organizátorem stejnojmenného festivalu, provozovatelem divadla Ponec a množství dalších aktivit na rozvoj současného tance, bilancuje už nyní. Divadlo Ponec se stalo členem mezinárodní sítě European Dancehouse Network a úspěchy se dostavují i na domácí půdě: TANEC PRAHA se stal jedním ze zakládajících členů nově vzniklé České asociace festivalů.
„Tanec Praha vznikl jako malá neziskovka v roce 1991 z prostého popudu – nenechat padnout festival, který slibně začal prvními dvěma ročníky pořádanými hlavním městem Prahou. O potřebě a významu takové akce přesvědčil pražské vedení ještě před rokem 1989 Jiří Kylián a po zániku agentury PKS bylo potřeba postavit jej na vlastní nohy,“ připomíná Yvona Kreuzmannová, zakladatelka nezávislé organizace. Její vize se další roky dotvářela, od původního nadšení inspirovat, motivovat, přinášet publiku zcela nové trendy, až po rozvoj podmínek pro profesionální tanec v Čechách. Současný tanec byl takřka půl století u nás prakticky tabu, a tak začala mravenčí práce na jeho revitalizaci,“ hodnotí dobovou situaci organizátoři.
TANEC PRAHA se po vyhodnocení prvních ročníků České taneční platformy rozhodl hledat vhodný prostor a po několika pokusech uspěl. Vyhrál veřejnou soutěž na kulturní využití bývalého kina Ponec na pražském Žižkově a začal ve zchátralých zdech budovat první skutečný taneční dům v naší zemi, který byl otevřen v roce 2001.
Letos v září vstoupí divadlo Ponec do své 15. sezony. Významnou gratulaci právě obdržel - od prestižní organizace European Dancehouse Network. Byl přijat jako plnohodnotný člen této sítě, první a jediný v České republice a zároveň jeden z velmi mála v zemích střední a východní Evropy. Slova, která mu adresovali účastníci generálního shromáždění ve Vídni, zní: „Projekt nejenže splňuje námi stanovené parametry kvality tanečního domu, ale zároveň zásadní měrou přispívá k rozvoji celého žánru současného tance nejen v České republice, ale i v evropském kontextu.“
Obdobného uznání se dostalo festivalu TANEC PRAHA již k jeho 25. výročí. V roce 2013 byl vyhodnocen na 1. místě v konkurenci 235 evropských festivalů všech žánrů. Nyní, po transformaci programu pro festivaly v rámci EU, získal prestižní Label EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe. Aktivity Tance Praha upozornily také na řadu českých talentů a tak se úspěšně prosazuje i česká tvorba v zahraničí. Po první vlně úspěchů souborů a tvůrců DOT504, Farmy v jeskyni, Lenky Vagnerové či VerTeDance a dalších se také rozjeli po světě Spitfire Company, Miřenka Čechová, Tereza Ondrová, Michal Záhora, Patricie Poráková a jiní. Na příští platformě je očekáváno již více než 100 zahraničních hostů.
„Nenajdeme umělecký obor, který by zažil podobný boom. Bohužel ani obor, který by živořil v horších podmínkách, než současný tanec. Profese tanečníka patří k nejtěžším, srovnatelným s vrcholovým sportem. Potřebuje denní trénink, zkušebnu s kvalitní podlahou, která šetří klouby a pravidelnou rehabilitaci. Podmínky pro práci, jaké má každý profesionální divadelní soubor včetně pomocných profesí: rekvizitář, garderobiér, maskér... Nic z toho však v životě tanečníků v Čechách neplatí,“ doplňují organizátoři.
Důvěrně tuto situaci zná i spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, Markéta Perroud. Třináct let své taneční kariéry strávila ve francouzském Baletu lyonské Státní Opery. Nyní jí ministryně kultury Francie udělila, krátce před festivalem, který se otevírá i francouzské scéně, prestižní Řád rytíře Za umění a literaturu. Francouzsko-české kulturní vztahy jsou intenzivní od počátku festivalu. Ředitelka Yvona Kreuzmannová byla oceněna Řádem rytíře Za zásluhy již v roce 2004, po patnácti letech v čele akce. Festivaly živého umění napříč uměleckými disciplínami se spojily v Českou asociaci festivalů (ČAF), která byla založena koncem dubna 2015. TANEC PRAHA je jedním ze sedmi zakladatelů po boku Colours of Ostrava, Strun podzimu, JazzFest Brno, Concentus Moraviae a dalších.
„Jedním z cílů ČAF je spolupráce se státní a veřejnou správou na transparentním nastavení vícezdrojového financování tak, aby nejvýznamnější akce, které jsou vizitkou naší země, měly šanci využívat víceletých grantů a jednat seriózně se špičkovými umělci s dostatečným předstihem,“ vysvětlují představitelé ČAF.
K současné finanční situaci festivalu organizátoři dodávají: „Festival TANEC PRAHA funguje na principu vícezdrojového financování, avšak čtyřletý grant mu udělují pouze Hlavní město Praha a Statutární město Plzeň. Je na pováženou, jak složitě obhajuje své finance na MK ČR, a to i přes nejvyšší hodnocení Grantovou komisí ministerstva. Celková hodnota festivalu se pohybuje kolem 15 mil. Kč, bylo by proto žádoucí, aby se stát podílel minimálně na úrovni obdobné, jakou představují v součtu dotace obcí a krajů, jakkoli mezinárodní přesah je tak výrazný, že by stát měl projevit uznání adekvátně vyšší.
Letos činí součet dotací Hlavního města Prahy, Statutárních měst Plzně, Brna, Ostravy a Plzeňského kraje 4.140.000,- Kč, k tomu Plzeň 2015 poskytuje na TANEC PRAHA v Plzni dalších 350 tis.Kč, takže celkem se jedná o 4.490.000 Kč.  Vedle toho byl původní návrh dotace MK ČR opravdu tristní: 1,9 mil. Kč.  Proto je dále jednáno o nezbytném navýšení, které se mimo jiné odvíjí od dohod ministra kultury s ministrem financí.
Je totiž všeobecně známo, že živé umění je hluboce podfinancováno jako celek, ovšem právě taneční a pohybové umění je ze všech uměleckých oborů v jednoznačně nejhorší situaci.“

Zdroj: TANEC PRAHA

Témata článku