Seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla s Adrianem Schrielem

Seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla s Adrianem Schrielem

Seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla s Adrianem Schrielem

Seminář Management a leadership v kontextu nonverbálního divadla povede manažer bývalého tanečního souboru Cathy Sharp Dance a současný člen výkonné rady švýcarské Národní taneční asociace a Unie divadelních umělců Adrian Schriel (NL/CH). Setkání se uskuteční 3. březen 2016 od 16:00 do 19:00 hodin v prostorách galerie Českého centra Praha na adrese Rytířská 31, Praha 1.
Na dalším veřejném semináři z cyklu NET PRO ART se bude přizvaný lektor Adrian Schriel věnovat otázkám řízení uměleckého souboru, které staví na vlastních zkušenostech s financováním, rozvojem, konsolidací a nakonec i rozpadem souboru Cathy Sharp Dance (1990–2014).
„Zatímco řídící struktury v tradičních organizacích jsou v zásadě universální, živé umění, specificky nonverbální divadlo, má své jedinečné charakteristiky. Manažeři musí vést a podporovat umělce – lidi s touhou veřejně sdílet své myšlenky, pocity a umělecká postoje. Obvykle za sebou mají roky tréninku a studia, přesto jsou si vědomi, že jejich profesní kariéra bude krátká, ne dobře zaplacená a bude čelit velké konkurenci,“ dodávají organizátoři.

Adrian Schriel se narodil v Nizozemsku, studoval režii a produkci v Kalifornii, režíroval a produkoval divadelní představení v Nizozemsku, USA, Německu a Švýcarsku. V roce 1998 získal doktorát na Univerzitě Georgia v Athénách (USA) a začal zde přednášet na univerzitách. Od roku 1990 do začátku roku 2015 Schriel působil jako manažer tanečního souboru Cathy Sharp Dance, na jehož příkladu se bude tématům semináře věnovat. Od roku 2002 se Schriel angažuje na poli taneční medicíny a taneční vědy. V roce 2007 a 2014 organizoval mezinárodní konferenci Dance Medicine Conference v Basileji. Adrian Schriel je členem výkonné rady švýcarské unie divadelních umělců SBKV pro sekci tanec a také členem výkonné rady švýcarské národní taneční asociace Danse Swiss.

Seminář bude probíhat v angličtině. Akce je zdarma. Registrace zde.

Projekt NET PRO ART reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně, a to v kontextu vedení souboru, organizace festivalů či plánování představení. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce z řad veřejnosti. Realizován bude skrze odborné semináře, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží.
NET PRO ART se uskutečňuje za podpory Fondu Partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce v kooperaci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery. Projekt vznikl ve spolupráci se švýcarskou organizací Tanz-Theater Gessellschaft Graubünden. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je ProFitArt. Více informací zde.

Zdroj: ProFitArt

Témata článku