Slavnostní odhalení busty Emericha Gabzdyla v Ostravě

Slavnostní odhalení busty Emericha Gabzdyla v Ostravě

Slavnostní odhalení busty Emericha Gabzdyla v Ostravě

Národní divadlo moravskoslezské iniciovalo vznik pamětní busty významné osobnosti ostravského baletu – Emericha Gabzdyla. Slavnostní odhalení se uskuteční 19. prosince 2015 v 18 hodin ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě.
Emerich Gabzdyl
(1908–1993) je úzce spjat s ostravským baletem. V divadle s přestávkami působil od roku 1922 až do roku 1970, celkem 43 let. Nejprve jako tanečník, poté jako choreograf, baletní mistr a dlouholetý šéf souboru baletu. „Realizace pamětní busty pana Emericha Gabzdyla je součástí volného projektu Inspirativní paměť města, kterým Národní divadlo moravskoslezské iniciuje připomínání osobností zásadně spojených s historií Národního divadla moravskoslezského, které výrazně pomohly k formování kulturního a společenského života Ostravy,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Busta bude vytvořena ostravskou sochařkou Šárkou Mikeskovou: „Použila jsem dva materiály. Sokl obstaral tmavý lipovský mramor z oblasti Jesenicka. Hlavu pak sklo. Čirý křišťál foukaný do formy. Následná povrchová úprava by měla dovršit symboliku obou zvolených materiálů. Nepracuji urputně s civilní podobou Emericha Gabzdyla, ale se symbolikou jeho životní práce a odkazu. Vnímám tuto polohu jako pravdivější.“
Busta bude nainstalována ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka, kde byly doposud umístěny tři busty významných osobností divadla. Ve vstupním vestibulu, rozšířeném o bývalé podloubí, jsou ve štukových rámech usazeny volutové konzoly a na nich busty prvního šéfa operního souboru z let 1919–1927 Emanuela Bastla od sochaře Jiřího Myszaka, druhého šéfa opery z let 1927–1943 a 1947–1948 Jaroslava Vogela od sochařky Marie Zlatníkové a prvního ředitele Národního divadla moravskoslezského z let 1919–1923 Václava Jiřikovského (1891–1942) od sochaře Rudolfa Svobody. Jedna volutová konzola je již dlouhá léta prázdná. Právě na toto místo bude umístěno dílo sochařky Šárky Mikeskové.

Zdroj: Národní divadlo moravskoslezské

Témata článku