Soubor JARO oslavil 30. výročí na Nové scéně ND

Soubor JARO oslavil 30. výročí na Nové scéně ND

Soubor JARO oslavil 30. výročí na Nové scéně ND

Ej, všechno stvoření na nebi slyš! je název představení, kterým přispěl k vánoční náladě města  taneční soubor JARO. Konalo se pod vedením a v choreografii Živany Vajsarové a pod taktovkou Karla Mezery 20. prosince 2013 na Nové scéně Národního divadla. Celovečerní pásmo tvořily české, moravské a slovenské lidové písně a tance, vánoční zvyky včetně prezentace předkřesťanských masek a mariánská kompozice ve stylu výrazového tance. Kostýmy a dekorace navrhla Monika Matúšková a Živana Vajsarová. Celkový scénický obraz vystoupení zarámovaly promítané kresby ak. malíře Karla Matějčka a žáků výtvarného oboru ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5. Tradičně krásný vánoční opus JARA připomněl zároveň, že jeden z našich nejlepších souborů lidového tance oslavuje spolu se svými hudebníky 30 let svého trvání. Taneční soubor JARO byl založen v roce 1983. V současné době je součástí tanečního oboru Základní umělecké školy v Praze 5, Štefánikova 19. Tanečníci jsou vedeni speciální pohybovou výchovou a jejich repertoár je volen tak, aby odpovídal jejich věku. Je čerpán z českých lidových her a tanců, z tanců moravských (především z Lašska), ale i z tanců slovenských. Umělecká vedoucí souboru MgA. Živana Vajsarová je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a za svoji pedagogickou a choreografickou práci získala řadu ocenění. Materiály pro svou práci získává a čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše, který patřil k našim významným etnochoreologům.

Témata článku