Současný český tanec v dobrém světle na fotografiích Vojtěcha Brtnického

Současný český tanec v dobrém světle na fotografiích Vojtěcha Brtnického

Současný český tanec v dobrém světle na fotografiích Vojtěcha Brtnického

V pátek 29. června byla slavnostní vernisáží v Kulturním domě Mlejn zahájena výstava fotografií Vojtěcha Brtnického zachycující současnou českou taneční scénu. Výstavu s názvem ONLY GOOD LIGHT připravil Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Kulturním domem Mlejn v rámci propagace českého tanečního umění v ČR i do zahraničí. Na dvaceti fotografiích zachytil Brtnický svým objektivem momenty z představení či zkoušek předních českých souborů současného tance jako např. Nanohach, 420People či VerTeDance, ale i nezávislé choreografy, jako jsou Lenka Bartůňková, Jan Komárek, Kateřina Stupecká, Jiří Bartovanec a řada dalších.
Tanec objektivem svého fotoaparátu sleduje a zachycuje Vojtěch Brtnický už řadu let. Nenápadně a citlivě. Zachycená realita jeho fotografií je našim diváckým zážitkům vzdálená a fotograf se v našich očích stává umělcem námi neviděného světa,“ uvádí kurátorka výstavy Jana Návratová a dodává: „Kromě estetizované fotografické zprávy o tanci zachycuje Brtnického kolekce různé podoby tvorby českých souborů – jsou tu pracovní fáze zkoušek, taneční výpady v ulicích, jsou tu i čistě emblémové obrazy plné energie a fyzické síly.
Vojtěch Brtnický kromě českých umělců, jimž se věnuje v oblasti fotografie jen málokdo, zachycuje i momenty některých tanečních děl, která v Praze hostovala. Tím vstupuje jeho fotografické umění do mezinárodního kontextu. Pro český současný tanec je jeho práce nenahraditelným svědectvím i zrcadlem, do něhož bude divák vždy rád nahlížet. Výstava v KD Mlejn (Kovářova 1615/4, Praha 5 – Stodůlky) potrvá až do 15. srpna 2012. Poté se výstava stane součástí sbírkového fondu IDU a bude dále prezentována na dalších místech v ČR i v zahraničí.

Vojtěch Brtnický (* 1985)
Vystudoval SOU služeb Jihlava v oboru Fotograf a poté se věnoval dalšímu studiu fotografie. Zabývá se reportážní, divadelní a výjimečně i inscenovanou fotografií. Práce ho již zavedla až do Mexika, Jižní Koreje či Laponska. Realizoval několik vlastních výstav a byl součástí například výstav Nanohach Ven (, Dance Priority (2011), Nanohach Naplno (2009), Kaleidoskop Českého Tance (2008), Z Astorky do Stoky (2006), Groteska (2005), Festival Mahler – Jihlava ve fotografii (2003). Brtnický byl také oficiálním fotografem řady festivalů (Tanec Praha, Festival Nové Evropy, Next Wave či KoresponDance Europe). V současné době je fotografem KD Mlejn a rovněž pořizuje uměleckou dokumentaci Konzervatoři Duncan Centre. Publikoval také v mexickém veřejném tisku, časopise Taneční zóna, kulturním čtrnáctideníku A2, Reflexu, MF Dnes, Parlamentních listech a mnoha dalších. V několika případech i na webu New York Times nebo Russia Today. Zdroj: IDU

Témata článku