Stabat Mater se spojil s novým cirkusem

Stabat Mater se spojil s novým cirkusem

Stabat Mater se spojil s novým cirkusem

První prosincový den se v Praze mimo jiné uskuteční premiéra projektu Stabat Mater, ve kterém se spojí autorská hudba s novým cirkusem. Režisérem projektu je Radim Vizváry a uměleckým tělesem, které jej interpretačně provede, je Tichá opera. Oblíbený text církevní básně Stabat Mater, který v minulosti zahrnuli do své tvorby skladatelé jako Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi nebo Antonín Dvořák, zhudebnila skladatelka Valentina Shuklina pro dramatizaci v podání Tiché Opery. Premiéra inscenace, která v sobě snoubí operu s novým cirkusem, se koná v Paláci Akropolis.
Zcela nové pojednání duchovního kusu je neobvyklé. Autorskou hudbu má „na svědomí“ skladatelka Valentina Shuklina. Skládala jí na slavný liturgický text, ovšem pro netradiční komorní obsazení – kvintet sólistů a smyčcový komorní orchestr. „Naše pojetí Stabat Mater je unikátním propojením současnosti s tradicí,“ řekla umělecká šéfka souboru Tichá Opera. Valentina přišla s nápadem napsat tuto skladbu loni v létě za Radimem Vizváry, který po dobrých zkušenostech propojení opery s pantomimou chtěl do hry vložit také principy nového cirkusu. „Valentina neskládá hudbu samoúčelně, ale tvoří ji zároveň jako scénickou. Sám text představuje silné emoce a duchovní hodnoty, na které dnešní společnost zapomíná, my se je snažíme umělecky ztvárnit pro současného diváka, uvádí Radim Vizváry.
Hlavním motivem je pro tvůrce ukřižování, které zkoumají z různých úhlů pohledu. Inscenace hledá společnou řeč umělců z rozdílných stylů. Například propojením akustické hudby s elektronickou či využití principů nového cirkusu a fyzického divadla v duchovním dramatu plném lásky, nesmrtelnosti a silné víry. „V kombinaci těchto žánrů vzniká nejvěrohodnější podobnost dramatizace textu. Nejde o prezentaci formy, jen se jí inspirujeme a jdeme po sdělení, které báseň nese,“ uvádí Vizváry.
Diváka má prý toto pojetí přivést k různým, zdánlivě vzdáleným asociacím, což může obohatit vnímání nejen tohoto díla, ale i zmíněných témat. „Myslím, že to je jedním z úkolu umění, otevírat nové myšlenkové a emoční horizonty a upozorňovat na ně,“ doplňuje Valentina Shuklina. Inscenace se uskuteční s živou hudební produkcí Komorní orchestr Tiché opery), představení začíná ve 20.00 hodin.
Více: www.palacakropolis.cz, www.tichaopera.cz

Témata článku