Stále je možné přihlašovat se na festival Česká taneční platforma 2014

Festival Česká taneční platforma patří ke kvalifikovaným a zahraničními experty vyhledávaným festivalům, na kterém dostávají prostor k prezentaci čeští (a s českými tanečníky či prostory spolupracující) umělci z oboru současný tanec a pohybové divadlo. Pro umělce jde o jedinečnou šanci, jak zaujmout dramaturgy a producenty ze zahraničí a regionů. Přihlášku můžete stáhnout zde: http://www.tanecniplatforma.cz/news/show/id/50819/mn/23/page/23 Přihlásit se na Českou taneční platformu lze s inscenací, která měla premiéru v roce 2013.  Odborná porota, která vybraná díla nominuje do hlavního programu festivalu, musí inscenaci zhlédnout s předstihem, a to v období 9.9.2013 – 31.12.2013. Na základě posouzení členů odborné poroty lze dílo zařadit do programu nebo doporučit videoprezentaci v rámci „Meet the Artists“. O zařazení/nezařazení do programu ČTP 2014 budou přihlášení informováni emailem během první poloviny ledna 2014. Česká taneční platforma se zaměřuje na prezentaci profesionálních jedinců a skupin oboru současný tanec a pohybové divadlo. ·  Přihlášky na Českou taneční platformu přijímáme v období od 9.9.2013 do 1.12.2013 ·  Nejzazší termín, kdy může odborná porota zhlédnout dílo naživo (alespoň zkoušku), tak aby jej mohla zařadit do programu platformy je 31. 12. 2013! ·  Je třeba ve vlastním zájmu s předstihem informovat Tanec Praha o.s. na emailu  katerina.visinska@tanecpraha.eu o veškerých termínech uvedenípřihlášeného díla tak, aby členové poroty mohli dílo zhlédnout živě. (Dílo, které nebude možné zhlédnout v období od 9.9.2013 do 31.12.2013 naživo, nebude zařazeno do programu České taneční platformy. Zařazení díla do programu pouze na základě videonahrávky je možné jen ve výjimečných případech.) ·  V rámci festivalu se udělují ocenění: Cena Diváka, cena za interpretaci: Tanečnice, nebo Tanečník Roku a Taneční inscenace roku Česká taneční platforma 2014 se uskuteční v divadle Ponec a na dalších pražských scénách od 3. do 6. dubna 2014. Zájemce prosíme o zaslání: - přihlášky na email: katerina.visinska@tanecpraha.eu - videozáznamu (pokud je k dispozici) na DVD a dále přes Vimeo (pro rychlejší komunikaci s dramaturgickou radou) Složení dramaturgické rady festivalu Česká taneční platforma 2014 je: Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka Marie Kinsky - předsedkyně SE.S.TA Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tanec Praha o. s., 1 společný hlas s Markétou Perroud Ivanka Kubicová – profesorka na katedře tance AMU Jana Návratová – šéfredaktorka časopisu Taneční zóna Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou Nina Vangeli – taneční publicistka

Témata článku