Studio ALTA startuje kariéru mladých talentů

Studio ALTA startuje kariéru mladých talentů

Studio ALTA startuje kariéru mladých talentů

Studio ALTA, otevřený a neformální prostor pro umění a experiment, pokračuje letos již podruhé v udělování studentských rezidencí. V průběhu letních měsíců zde budou zkoušet svoje projekty čtyři skupiny talentovaných mladých umělců z různých oblastí performativních umění.
Studio ALTA se od svého vzniku profiluje nejen jako prostor pro zavedené tanečníky, ale i start-up pro začínající umělce a talentované studenty, kteří častokrát nemají příležitost vyzkoušet si svoje nápady a vize v profesionálních podmínkách. Studentské rezidence mají pomoct překonat nejisté období mezi dokončením studia a vstupem do profesionálního divadelního světa.
V roce 2014 tuto rezidenci absolvoval Roman Zotov, který zde nazkoušel svůj taneční projekt Akvarel a dvojice Sára Arnsteinová a Jiří Šimek z KALD DAMU. Jejich inscenace GoG, inspirována stejnojmennou knihou Giovanniho Papini, se dostala do letošního výběru Nové sítě v dramaturgické linii „Mladá krev na scéně“.
Rozšířením Studia ALTA do nových prostor se mohla zvýšit i nabídka studentských rezidencí na dvojnásobný počet. Každý z rezidentů se navíc bude moct zúčastnit intenzivního týdenního workshopu s norskou choreografkou Karen Foss, zaměřeného na dramaturgii a transformaci společensky angažovaných témat do pohybového jazyka. Díky propojení rezidenčního a vzdělávacího programu Studia ALTA se kreativní impulzy Karen Foss budou moct nadále rozvíjet v českém prostředí.
Každý ze čtyř projektů letošních rezidencí vyhází z jiného typu divadelního jazyka. Lukáš Homola bude nacvičovat sólové taneční představení, ve kterém se chce věnovat otázkám osamocení a různým druhům závislostí v nejširším slova smyslu – tedy společenským konvencím, či závislostem na vztazích a jiných lidech. Myšlenkově vychází představení z díla německého psychoterapeuta, teologa a psychologa Wunibalda Müllera, který se věnuje otázkám duše a její esenciálnosti v osamělosti.
Skupina z DAMU pod vedením režiséra Petra Gondy se ve svých pracích snaží hledat autenticitu prostřednictvím práce s neherci, improvizace či včleňování handicapovaných lidí do tvůrčího procesu. V průběhu rezidence tato skupina nahlédne na témata rodiny, lásky a vztahů v dnešní hedonistické době a vytvoří inscenaci s názvem Tiqqun.
Tři studentky HAMU – Andrea Vykysalá, Karolína Křížková a Eva Stará budou ve své inscenaci Experiment bez studu? zkoumat stydlivost performativních umělců, ale i běžných lidí v různých životních situacích. Propojí zde svá různá zaměření od nového cirkusu, pantomimy až po tanec.
Poprvé se do výběru dostala i brněnská skupina studentů z JAMU. Režisérka Barbora Chovancová bude v autorské inscenaci I LOVE YOU, X4312 společně s herci nahlížet elektronický věk lidstva a vliv médií na zkreslování reality. K tomu využije i hru s divadelní realitou jako další formou deformování skutečnosti.

Zdroj: Studio ALTA

Témata článku