Studio ALTA v nové sezoně

Studio ALTA v nové sezoně

Studio ALTA v nové sezoně

Holešovické Studio ALTA se od svého vzniku v roce 2007 profiluje jako prostor pro současný tanec s přesahem do jiných druhů umění a místní komunity. V neformálním prostředí se překlenují hranice mezi umělci a divákem i mezi tradičně vnímanými uměleckými žánry a do nové sezony vstupuje Studio ALTA hned s několika premiérami.
Autorská inscenace Uhozené květinou režisérky Petry Tejnorové přinese vhled do ženské psyché a na jeviště přivede trojici interpretek – Vandu Hybnerovou, Terezu Ondrovou a Lucii Kašiarovou. Druhou zářijovou premiérou se stane projekt rezidenční skupiny ME-SA, která v inscenaci Let Me Die in My Footsteps zkoumá vztah skupiny, jedince a systému a jejich schopnost společně koexistovat. V listopadu se na jeviště Studia ALTA vrací soubor VerTeDance a David Zambrano, aby společně představili projekt pro čtveřici tanečnic, doprovázený naživo kladenskou kapelou ZRNÍ.
V říjnu zde budou hostovat dva mezinárodní taneční projekty inspirované aktuálními společenskými fenomény. Democrazy rakouské choreografky Helene Weinzierl zkoumá proces autonomního rozhodování jedince ve vztahu k demokracii a svobodě. Norská choreografka Karen Foss představí svůj projekt Golden Evil, v němž skrz vztah elegance, luxusu a společenské hierarchie komentuje konzumní společnost.
„Díky únorovému rozšíření do dvou nových hal prohlubuje Studio ALTA i nadále různorodost svých aktivit a přesvědčuje návštěvníky, že světy umění a běžného diváka si mohou být velmi blízké. Nový cyklus Kino v obýváku nabídne zdarma v útulném prostředí návštěvníkům promítání dokumentárních filmů. Pravidelně se zde budou konat i čtení mladých začínajících autorů, sdružených kolem portálu Flog.cz. Pokračovat bude program výstav, které zde získávají nové významy ve vztahu k netradičnímu prostoru. Multifunkční kavárna přezdívaná ,Obývák‘ slouží také místní komunitě: Studio ALTA se letos zapojí do sousedských slavností Zažít město jinak a dalších aktivit na podporu komunitní soudržnosti. Zároveň díky neformální atmosféře tančíren pro veřejnost boří vnímání současného tance jako elitního umění a snaží se ho přiblížit nejširším vrstvám společnosti. Obývák slouží jako otevřený prostor pro tvorbu a prezentaci odvážných a originálních děl, ale i pro setkávání a navazování uměleckých spoluprací a prohlubování vztahu s diváky. V neposlední řadě se zde propojuje umění a neziskový sektor – konají se zde komunitní, charitativní a osvětové akce na podporu povědomí o menšinách, uprchlictví, ekologii či mezigeneračního dialogu. Cílem je vytvoření konstruktivní diskuze a vyvrácení obecně vžitých stereotypů o některých minoritách. Dramaturgie Studia ALTA vnímá umění a tanec jako nástroj občanské společnosti a citlivě reaguje na potřeby současného světa,“ říkají zástupci Studia ALTA.

Zdroj: Studio ALTA

Témata článku