Sympozium u příležitosti 120. výročí narození Jarmily Kröschlové

Sympozium u příležitosti 120. výročí narození Jarmily Kröschlové

Sympozium u příležitosti 120. výročí narození Jarmily Kröschlové

Sympozium u příležitosti 120. výročí narození Jarmily Kröschlové pořádá Ústav pro taneční vědu HAMU, Kyliánova videotéka AMU a Eva Kröschlová pod záštitou Jiřího Kyliána.
Místo konáni: Galerie HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
19. března 2013, 9,30–16,30

Jarmila Kröschlová
(*19. 3. 1893, †9. 1. 1983) patřila k významným představitelkám moderního tance v Čechách. V období mezi světovými válkami vedla v Praze soukromou taneční školu a taneční skupinu. Choreograficky začala tvořil již v roce 1923. V soukromé výuce i taneční tvorbě pokračovala soustavně i po 2. světové válce. Umělecky spolupracovala s představiteli české avantgardy (E. F. Burian, Jiří Frejka, Jindřich Honzl, Iša Krejčí, Jaroslav Křička, Bohuslav Martinů a jiní), udržovala kontakty s tanečním děním v Evropě, zejména v Německu. Jako choreografka patřila k předním osobnostem evropského výrazového tance. Ovlivnila řadu tanečních tvůrců, jako byla rakouská tanečnice původem z Brna Rosalia Chladeková nebo v Čechách, Alena Skálová, Zdena Kyselá, Jiřina Mlíkovská, Zora Šemberová a mnohé další. Věnovala se i teoretické reflexi tance, např. v knihách Základy pohybové výchovy tanečníka a herce, Výrazový tanec nebo Nauka o pohybu publikovaná i v zahraničí pod názvem Movement Theory and Practice. V letech 1949–1958 vyučovala na divadelní fakultě AMU v Praze pohybovou výchovu a tanec pro herce, v letech 1951–52 působila také na katedře tance téže školy (výuka předmětů taneční tvorba a nauka o pohybu). Dědictví její umělecké činnosti se stalo součástí českého tance a divadla v mnoha jejich podobách. Svým chápáním tance inspirovala další generace tanečníků, choreografů i tanečních pedagogů.

Program:

9,30
Zahájení sympozia
Uvítání
doc. Eva Kröschlová
Zdravice
Jiří Kylián

Škola v Hellerau – Rosalia Chladek a Jarmila Kröschlová
Ingrid Giel, M.A., Interantionale Gesellschaft Rosalia Chladek, Vídeň

11,00–11,30 přestávka (občerstvení)

Spolek Devětsil – centrum české avantgardy a tanec
MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., HAMU, Kyliánova videotéka

Jarmila Kröschlová a divadlo: spolupráce s českou divadelní avantgardou
PhDr. Ladislava Petišková, HAMU

Choreografická tvorba Jarmily Kröschlové
prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., HAMU

13,00-13,45 přestávka (oběd)

Kröschlová a Martinů: Kuchyňská revue
Mgr. Aleš Březina, Institut Bohuslava Martinů

Publikace Jarmily Kröschlové, jejich poselství a podněty
Mgr. Bohumíra Cveklová

Texty Jarmily Kröschlové v novinách, časopisech a sbornících
Natálie Nečasová, HAMU

Prostor mluvy pohybu a tančící čas. Pedagogický odkaz Jarmily Kröschlové.
Mgr. Eva Soukupová, Ivo Soukup

15,30
Diskusní příspěvky

Vzpomínání na Jarmilu Kröschlovou
doc. Eva Kröschlová

Dílo Jarmily Kröschlové ve fotografiích – komentovaná prezentace

Předpokládaný konec v 16,30 hod.


Přihlášku v elektronické podobě najdete zde:
https://docs.google.com/forms/d/1kgtyerjaiWGDSiPwb_NuFSRtOUCT4NeaWiOpAnnFnEQ/viewform?pli=1
odešlete ji vyplněnou nejpozději do pondělí 18. 3. 2013 nebo se ohlaste telefonicky na čísle 234 244 193. Zdroj: HAMU

Témata článku