Taneční aktuality.cz v roce 2014: vydavatelem obecně prospěšná společnost, změna sídla a fakturační adresy

Taneční aktuality.cz v roce 2014:  vydavatelem obecně prospěšná společnost, změna sídla a fakturační adresy

Taneční aktuality.cz v roce 2014: vydavatelem obecně prospěšná společnost, změna sídla a fakturační adresy

Internetový magazín Taneční aktuality.cz vstupuje do nového roku s několika změnami. Po většinu své existence byl provozován občanským sdružením Taneční aktuality, o. s., v novém roce ovšem tato právní forma zaniká, a tak i Taneční aktuality musely hledat novou cestu, jak zachovat svou činnost nepřerušenou. Nově se vydavatelem časopisu stává obecně prospěšná společnost Taneční aktuality, o. p. s., na niž se dosavadní sdružení přeměnilo. Rozhodnutí o změně právní formy bylo projednáno na valné hromadě, která se uskutečnila 11. prosince 2013 za účasti všech členů občanského sdružení. Nová právní forma subjektu nabyla platnosti 18. prosince 2013. Ředitelkou obecně prospěšné společnosti Taneční aktuality, o. p. s. se stala MgA. et Mgr. Lucie Burešová, která je současně spoluzakladatelkou nově vzniklé o. p. s. V souvislosti se změnou právního statutu došlo také ke změně sídla a fakturační adresy o. p. s. na adresu: Na pískách 495/27, Dejvice, 160 00 Praha 6. Korespondenční adresa P.O.BOX 93, 110 01 zůstává nezměněna, stejně jako IČO společnosti. Více informací o personálním složení o. p. s. a podmínkách poskytování obecně prospěšných služeb najdete na: http://www.tanecniaktuality.cz/o-nas-kontakt/o-nas/ Všem čtenářům přejí Taneční aktuality šťastné vkročení do nového roku!

Témata článku