Taneční osvěta v Ostravě

Taneční divadlo Zóna ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a klubem Atlantik připravilo divákům na leden a únor program přednášek, promítání a zajímavých setkání, jejichž tématem je tanec.

V klubu Atlantik (Ostrava, Československých legií 7) se bude 18. ledna od šesti hodin večer konat přednáška s promítáním filmových ukázek z díla choreografa Matse Eka „Mats Ek – kouzelník tanečního divadla“. Mats Ek je čelním švédským tanečním a baletním choreografem, tanečníkem a divadelním režisérem. Využívá techniky jak klasického, tak moderního tance. Ve svých choreografiích si všímá společenské tématiky a psychologických dilemat, která kombinuje s jemným humorem. Podle Eka je pohyb prostředkem individuálního výrazu, estetická hlediska přitom pro něho nejsou prioritou.

Další událostí bude 3. února setkání s osobnostmi tanečního světa: tanečníci a pedagožkou Jeanne Solan (USA), jednou z nejvýraznějších osobností uměleckých projektů Jiřího Kyliána, která pracovala také se špičkovými osobnostmi, soubory a školami, např.: George Balanchine, Christopher Bruce, Mats Ek, Nacho Duato, William Forsythe, Paul Lightfoot, Lar Lubovitch, Jennifer Müller aj. a choreografem a tanečníkem Philippem Talardem (F), který spolupracoval s řadou baletních souborů po celém světě, např. Ballet du XXiéme siécle in Bruxelles, založený Mauricem Béjarem, Národním baletním souborem v Lisabonu, Městským baletem Ria de Janeiro aj. Působil také jako umělecký ředitel divadla Ballet du Théatre de Um a Národního baletu v Mannheimu. Večer nese název „Tanec jako osud!“ a začíná v sedm hodin.

Návštěvníci jsou zváni také na vernisáž tanečních fotografií 15. února v  17.00-18.00 hodin. Fotografie z různých akcí roku 2010: festivalu TANEC OSTRAVA, vystoupení skupiny Musolu Blanky Bartoszové v Galerii Budoucnost a premiéry Carmen v Národním divadle Brno nesou budou vystaveny do 14. března. Při fotografování tance často jen tuším, co mne čeká. Aby vznikly dobré fotografie, je zapotřebí vrcholného soustředění na obou stranách. Špatný tanec se nedá dobře nafotit. Kromě tance často fotografuji na horách a na skalách, kam jezdím ve chvílích volna nejraději. Ostatně pohyb lezce na skále je vlastně také tanec. Pomalý, soustředěný a krásný,“ říká fotograf Petr Macháček.
Vstup na vernisáž je zdarma, od šesti hodin pak v klubu proběhne přednáška s filmovými ukázkami na téma
Fyzické divadlo DV8 (UK).
Tanečně-hudební skupina (s výslovností anglického slovesa deviate – odchylovat se, lišit se), kterou v roce 1986 založil Lloyd Newson, svůj způsob práce kdysi pojmenovala fyzické divadlo (physical theatre) a tento pojem se od té doby používá pro označení stylu, který kombinuje tanec, divadlo a další multimediální prvky do jedinečných představení. Důležitým rysem DV8 je přímé, srozumitelné sdělování myšlenek a pocitů bez jakékoli přetvářky. Nepoužívá dialog, hovoří jazykem těla, jehož rozsah připomíná šíří záběru mluvené slovo. Otevřeně pracují s tématy jako homosexualita, fyzické postižení... Představení skupiny DV8 jsou o riskování, estetickém a fyzickém, o překračování bariér mezi tancem, divadlem a osobním názorem a hlavně o předávání myšlenek a pocitů. Dodnes jsou zjevem na divadelní a taneční scéně.
Lloyd Newson se začal o tanec zajímat při dokončování studia psychologie. Tento zájem ho nakonec přivedl ke studiu školy soudobého tance v Londýně. Jeho působení jako vedoucího souboru DV8 od roku 1986 mělo zásadní vliv na vývoj současného tance ve světě, divadelní i filmové počiny s DV8 získávají důležité britské i mezinárodní ocenění. Pod jeho vedením jsou organizovány tvůrčí dílny v Británii, Evropě i Austrálii, vyučuje také taneční techniky v Londýně a v předních souborech ve Velké Británii.

Zdroj: klub Atlantik, www.klubatlantik.cz

Témata článku