timING – 100 metronomů na jevišti Nové scény ND

timING – 100 metronomů na jevišti Nové scény ND

timING – 100 metronomů na jevišti Nové scény ND

Orchestr BERG, DekkaDancers, balet Národního divadla a Nová scéna uvádějí... koncert pro 8 tanečníků a orchestr v prostoru Nové scény: 9., 10. a 11. května 2011 ve 20h. Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je sondou do nitra budovy Nové scény a vnitřního světa jednotlivých tanečníků, a to s přítomným orchestrem přímo na scéně, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost…
Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG, DekkaDancers, baletu ND a Nové scény s názvem timINg se stala hudba – skladby Poème symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.
Ligetiho slavná skladba zazní v rámci projektu dokonce v české premiéře. Zatím se totiž nikomu nepodařilo potřebné množství metronomů shromáždit... Tentokrát tak vznikla unikátní kolekce, strojky prostřednictvím veřejné sbírky zapůjčila stovka hrdých patronů, mezi nimiž jsou i známé osobnosti – například Soňa Červená, Miroslav Táborský nebo Ondřej Havelka. Metronomy si již od dubna se zájmem prohlížejí návštěvníci Nové scény. Můžeme prozradit, že všechny budou spuštěny najednou bez přímého zásahu lidské ruky. Více informací na www.100metronomu.cz.
Výsledná forma projektu bude na hranici mezi koncertem a divadlem. V Německu se pro takový druh divadla vžilo spojení Musiktheater. Bohužel doslovný překlad jako hudební divadlo je spíše zavádějící, protože nám stále nejvíce půjde o hudbu a teprve pak o divadlo. Choreografie vytvoří Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka z DekkaDancers, kteří tímto projektem navazují na baletní Miniatury Baletu ND Praha. Režie se ujala Petra Tejnorová, která má ve svých inscenacích velmi blízko k fyzickému autorskému divadlu,“ doplňuje k formě projektu jeho dramaturg Lukáš Trpišovský.
Představení bude ojedinělé zejména tím, že v něm hrají naprosto vyváženou roli hudba, tanec i média. Originalitu a technologie tvůrci použili i při tvorbě plakátu k představení – původně plánované odpálení kamerové rakety z Piazzety Nové scény nahradil unikátní stroj hexacopter. Díky videu se může kdokoliv virtuálně vznést nad Novou scénu a pozorovat ji z ptačí perspektivy. Obrovský nápis TIMING namaloval na Piazzetu osobně scénograf Antonín Šilar.
„Mimořádně inspirativní je spojení skladeb György Ligetiho s filmy režiséra Stanleyho Kubricka. Ten doslova použil několik jeho skladeb ve filmech jako je Shining, Eyes Wide Shut a hlavně ve 2001: A Space Odyssey, kde se sekvence letu „k Jupiteru a dál“ jeví jako expanze do barevné krajiny, snové představy. Je to bezprostředně smyslové. Neméně zajímavé je spojení skladatele Louise Andriessena, kritika hudebního establishmentu, se jmény režisérů jako je Robert Wilson, Peter Greenaway a Hal Hartley, kteří scénicky realizovali některé jeho opery,“ říká k inspiracím projektu jeho režisérka Petra Tejnorová. „Samotný název Timing asociuje hru s časem a načasováním. Vyvstává otázka: jakou rychlostí pro člověka plyne čas? Spojením prostoru Nová scéna a vnitřního prostoru jednotlivých tanečníků se zrodila cesta - putování časoprostorem, kdy se Nová scéna jeví jako labyrint, ve kterém se člověk ztrácí,“ osvětluje název projektu Lukáš Trpišovský.
„Tak vznikají obrazy, pitoreskní příhody, které nás vedou až do našich hlubin, do sféry podvědomí, kde se realita jeví jako snová vize v odraze zrcadla. Cesta do labyrintu je stejně neodvratná jako nepředvídatelná. Co může existovat nezávisle na čase a prostoru?“ dodává Petra Tejnorová.

Režisérka Petra Tejnorová (1984) vytvořila několik úspěšných inscenací již během studia DAMU. Experimentuje a hledá na poli alternativního a fyzického divadla. Její autorské inscenace a mezinárodní projekty získaly ocenění nejen v Čechách, ale i na zahraničních festivalech. Některé z jejích posledních režií můžeme vidět v Dejvickém divadle, divadle Alfred ve dvoře, Roxy/NoD a divadle Alfa. Působí jako externí pedagog DAMU. V roce 2008 byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent.
Lukáš Trpišovský (1979) je nejznámější ze svého působení v režisérském tandemu SKUTR (spolu s Martinem Kukučkou). Získal tak cenu Evalda Schorma, GRAND PRIX mezinárodního festivalu FIST v Bělehradě nebo 3 nominace na cenu Alfréda Radoka. Jeho inscenace viděli diváci doma i ve světě, úspěšně například reprezentovaly Českou republiku na festivalu FRINGE v Edinburgu. S Orchestrem BERG uvedli v roce 2009 unikátní a velmi ceněný projekt Schwarz auf Weiss.
DekkaDancers – Tom Rychetský, Viktor Konvalinka (oba tanečníci a choreografové ND v Praze) a Pavel Hejný (fotograf, mediální umělec) zakládají v roce 2009 občanské sdružení DekkaDancers. Oficiálně jsou DekkaDancers volné sdružení profesionálních umělců. Neoficiálně jde o podivuhodný spolek individuí postižených tancem, který se s tímto celoživotním břemenem snaží kreativně vyrovnat a o své trauma se chtějí podělit s ostatními. Vznik DekkaDancers je logickým vyústěním osobního tvůrčího přetlaku a zároveň touhy realizovat vlastní projekty.
Umělecký šéf a šéfdirigent Orchestru BERG Peter Vrábel (*1969) má na svém kontě mnoho originálních projektů, desítky světových i českých premiér. Vystupuje na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích, v roce 2010 získal od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. Orchestr BERG již deset let přináší svěží vítr na českou hudební scénu. Uvádí projekty s novou hudbou, kterou kombinuje s divadlem, tancem, filmem, výtvarným uměním... Své posluchače zve do netradičních prostor, na svém kontě má desítky světových premiér.
Irvin Venyš (*1981) je dnes řazen k nejvýraznějším českým umělcům mladé generace. Vystupuje na prestižních festivalech a pódiích doma i v zahraničí, spolupracuje s předními světovými sólisty a dirigenty. Je držitelem mnoha ocenění ze světově uznávaných soutěží (Pražské jaro, Pacem in Terris Bayreuth, EBU New Talent…). Hraje jak klasický repertoár, tak současnou hudbu nebo folklór.
Sopranistka Barbora Sojková (*1982) je specialistkou na interpretaci staré hudby, ale věnuje se i ostatním žánrům. Pravidelně vystupuje na těch nejprestižnějších domácích pódiích i na významných festivalech doma i v zahraničí (Pražské jaro, Concentus Moraviae, Resonanzen Wien, Festival de Sablé...).


Zdroj: balet ND Foto: Pavel Hejný

Témata článku