Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu

Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu

Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu

Již 21. listopadu 2015 proběhne třetí ročník Noci divadel, která je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night. Loni se do akce zapojilo 120 divadel, 29 českých, moravských a slezských měst a na 50 000 návštěvníků, letos mohou návštěvníci Noci divadel zavítat do 130 divadel z 36 měst. Podrobný program Noci divadel bude zveřejněn 1. listopadu na www.nocdivadel.cz.
Letošní ročník přináší nejen zcela novou vizuální podobu propagační kampaně, ale zejména výrazný nárůst účastnících se divadel a řadu akcí. „Noc divadel nabízí velký potenciál k participaci publika a k nejrůznějším, ať už mezioborovým, mezinárodním nebo mimodivadelním přesahům. Síla divadla spočívá nejen v jeho uměleckých funkcích, ale také v jeho společenských přesazích,“ dodávají organizátoři. I proto jsou doprovodné akce letošní Noci divadel věnovány sociálně slabým a zdravotně handicapovaným, kteří se - pokud nemohou jinak - alespoň symbolicky stanou součástí početné komunity příznivců této akce.
„Lékaři diagnostikují rakovinu krve každé 3 minuty a přitom dárců kostní dřeně je v České republice kriticky málo. I proto se Noc divadel letos připojila k projektu Na dřeň, poskytnutím dvou vstupenek do vybraných divadel všem účastníkům, kteří se zaregistrují v některém z registračních center dárců kostní dřeně a potvrzený formulář doručí (ať už elektronicky nebo poštou) mezi 21. listopadem a 30. červnem do Divadelního ústavu,“ říkají organizátoři akce.
V kontextu vyostřené situace na Blízkém Východě a v Evropě je další doprovodná akce věnována tzv. "uprchlické krizi". Koordinátor Noci divadel, Institut umění - Divadelní ústav, připravuje workshop na výrobu jednoduchých loutkových divadélek určený primárně dětem účastnícím se Noci divadel, které budou dotvářet dřevěné loutkové polotovary představující postavy z českých pohádek a kompletovat je do jednoduchých setů. Ty poté budou předány do uprchlických zařízení v ČR. K výzvě IDU se přidala i další divadla, například Slezské divadlo v Opavě nebo ostravská Stará Aréna, která plánuje interaktivní happeningově-divadelní formou předat lidem zkušenosti a zážitky členů souboru z dobrovolnické činnosti na maďarsko-srbské hranici.
Letošní vizuální podobu Noci divadel tvoří 10 fotografií představujících široké spektrum lidí. Na plakátech se objevují vedle diváků vybraných prostřednictvím facebookové výzvy například zástupkyně amatérského divadla herečka Kristýna Řepová, nebo umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu Zdeněk Bartoš. Za herce je tu Šárka Vaculíková, Lukáš Melník a Pavla Dostálová, za scénografy Jana Preková. Další divadelní profese zastupuje produkční Tereza Sochová, dramaturgyně Máša Caltová, režisér Jakub Čermák a jevištní technik Jan Urban.
Institut umění - Divadelní ústav bude podobně jako v minulém roce fungovat jako Informační centrum, které bude otevřeno v patiu budovy od 14 do 22 hodin. Mimo to IDU i letos připravuje vlastní program, sestávající z prohlídek, přednášek, výstav a projekcí zaměřených na české divadlo, sedmiminutové video-instalace pro jednoho diváka a prezentace svých dalších činností. V  improvizovaném knihkupectví a antikvariátu bude možné zakoupit publikace o divadle a umění za speciální ceny.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku