Tři desítky předních divadelníků se obrátily na ministryni kultury otevřeným dopisem

Žádají osvětlení detailů rozpočtu na rok 2013, který údajně plánuje drastické snížení dotací. Iniciativa 30 předních českých divadelních režisérů, producentů či ředitelů festivalů odeslala 17. září 2012 otevřený dopis ministryni kultury Aleně Hanáková, ve kterém žádá přesné informace k návrhu rozpočtu resortu pro rok 2013. Podepsali se pod něj například režisér Divadla Continuo Pavel Štourač, šéf festivalu Letní Letná Jiří Turek, ředitel festivalu Divadelní Flora Olomouc Petr Nerušil či iniciátor dopisu producent Jakub Vedral.
Signatáři reagují na dlouhodobé podfinancování živé kultury a především pak na informace, které dávají tušit až poloviční snížení dotací na podporu živé kultury v roce 2013. „Snížení takového charakterů může být pro řadu festivalů či souborů až likvidační,“ upozorňují v dopise.
Výdaje MKČR na živou kulturu se dlouhodobě snižují (jak lze i dokázat na přiložených dokumentech). Pokud by mělo nastat ještě další snížení financování ze strany ministerstva, bylo by třeba zvážit otevřeně, zda je oblast živé kultury nadále pro ministerstvo důležitá. Otevřený dopis paní ministryni Aleně Hanákové

Komu:
Vážená paní
Mgr. Alena Hanáková
Ministryně kultury
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
118 11, Praha 1

V Praze dne 17.9. 2012

Vážená paní ministryně,
Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech u Vašeho ekonomického náměstka pana Martina Sankota projevila neznalost chodu divadelního provozu, ale především nepochopení specifik kulturního sektoru jako takového, vyslovujeme obavu, že se tato skutečnost mohla projevit i v návrhu rozpočtu MKČR především v kapitole týkající se grantů a dotací.
Žádáme Vás tímto o zveřejnění výše finančních prostředků jednotlivých grantových a dotačních okruhů, které MKČR vypisuje pro rok 2013 a zveřejnění výhledu pro roky 2014 a 2015.
Jistě chápete, že granty a dotace MKČR jsou pro oblast profesionálního umění v modelu vícezdrojového financování kultury zásadní. Na prostředcích z grantového systému jsou z větší či menší části závislé stovky umělců, uměleckých přehlídek, ale i akce reprezentující na poli kultury naši republiku v zahraničí. Výše prostředků, které MKČR do této kapitoly uvolňuje, svědčí také o tom, jak si živého umění váží, jak přistupuje k potřebám kultury v České republice.
Věříme, že naší prosbě v co nejkratší době vyhovíte a vyvrátíte tím naše informace, že v této oblasti připravilo ministerstvo drastické, likvidační škrty.

S pozdravem

Jakub Vedral / Praha
- divadelní producent, ředitel festivalů Za dveřmi a Živá ulice

Podpisy dále k dnešnímu dni připojili:

Pavel Štourač
/ Malovice
- umělecký ředitel Divadla Continuo Petr Forman / Praha
- herec, režisér a loutkař, umělecký šéf Divadla bratří Formanů Rostislav Novák / Praha
- herec, performer, akrobat a loutkář, principál souboru La Putyka Petr Nerušil / Olomouc
- ředitel festivalu Divadelní Flora Petr Boháč / Praha
- umělecký šéf Spitfire Company, ředitel festivalu Nultý bod Viliam Dočolomanský / Praha
- držitel prestižní Evropské ceny divadelní reality, umělecký ředitel souboru Farma v jeskyni Pavla Dombrovská / Brno
- režisérka, scénáristka, herečka a zpěvačka divadla Líšen Jakub Špalek / Praha
- herec a režisér divadelního spolku Kašpar, ředitel Divadla v Celetné Roman Černík / Plzeň
- divadelník a pedagog Západočeské univerzity, umělecký ředitel Johan Centrum o.s. Irina Andreeva / Praha
- režisérka a performerka souboru Teatr Novogo Fronta Maria Cavina a Kristýna Kalivodová / Praha
- producentky JEDEFRAU.org - divadelní skupiny Boca Loca Lab a Handa Gote research and developement Adriana Světlíková / Praha
- ředitelka festivalu Malá Inventura a projektu Nová síť Jakub Škrdla / Jihlava
- umělecký šéf Divadla T.E.J.P. Vítek Krajčovič / Vodňany
- místopředseda sdružení Vodňany Žijou Karolína Zmeková / Jihlava
- ředitelka multikulturního centra DIOD Tomáš Pavčík / Brno
- ředitel Malého divadla Kjógenu Jiří Turek / Praha
- ředitel festivalu Letní Letná Marek Bečka / Praha
- zakladatel a šéf divadelního souboru Buchty a Loutky Petr Prokop / Praha
- zakladatel a šéf divadelního souboru VOSTO5 David Kašpar / Praha
- Zahrada o.p.s., programový ředitel festivalu Street For Art a producent Cirqueon Tomáš Suchánek / Ostrava
- ředitel divadelního festivalu Dream Factory Ostrava Dagmar Roubalová / Praha
- ředitelka KD Mlejn Jiří Sulženko / Praha
- ředitel Kulturní Jižní město o.p.s., Zahrada KC a Chodovská tvrz Vladimír Šmehlík / Ostrava
- Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava Denisa Václavová / Praha
- divadelní festival 4+4 dny v pohybu Ewan McLaren / Praha
- programový ředitel divadla Alfréd ve Dvoře, ředitel Motus o.s. Zdeněk Závodný / Pardubice
- programový ředitel Divadla 29 Andrej Harnecko / Ostrava
- Festival CoolTour ----------------------------------------------------------

Témata článku