Událost pražského kulturního podzimu: retrospektiva 12 let Farmy v jeskyni

Nová scéna Národního divadla, LaFabrika, Ponec – Divadlo pro tanec, Experimentální prostor NoD a DOX – centrum pro současné umění budou od 28. 10. do 1. 11. hostit přehlídku inscenací a projektů Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni. První v dvanáctileté historii českého souboru světového renomé. Farma v jeskyni svou tvorbou překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního i hudebního divadla. Retrospektiva 12 let Farmy v jeskyni umožní příznivcům unikátního divadelního studia i těm, kteří jej dosud neznají, vidět během několika dnů v Praze to nejlepší z dosavadní tvorby. Přehlídka začne 28. 10., v Den vzniku samostatného československého státu, což není náhoda. Farma v jeskyni tak symbolicky odkazuje k faktu, že přestože pracuje v mezinárodním složení, stále se cítí být českým souborem, s úspěchem prezentujícím nezávislé divadlo po celém světě.
Festival v jednom týdnu ukáže těm návštěvníkům, kteří si ho dají vcelku, cestu dvanácti lety souboru nejen v inscenacích prezentovaných na různých pražských scénách, ale i atraktivní videoukázky z výprav souboru za rozličnými kulturami a tématy, sympozium o tvorbě Farmy v jeskyni, dílnu a zajímavého hosta – španělského choreografa Daniela Abreu,“ rekapituluje zakladatel a klíčová osobnost Farmy v jeskyni Viliam Dočolomanský a dodává: „Festival 12 let Farmy v jeskyni je poděkováním městu Praha, našim divákům a všem přátelům, institucím, donátorům a umělcům, kteří pomáhali a pomáhají tomu, že jsme jako nezávislé, laboratorní, mezinárodní uskupení mohli a stále můžeme tvořit kontinuálně a zanechávat tak stopu, jež může inspirovat a dávat něco ostatním. Každý další rok, kdy soubor může nadále pokračovat, je malý zázrak. Rád bych pozval nejen nejširší diváckou obec, která naši práci ještě nezná, ale i příznivce a divadelníky, kteří naši tvorbu sledují, protože jsem přesvědčený, že právě formou této přehlídky se mnohé z toho, co Farma v jeskyni je a může být, ukáže zřetelněji."
Retrospektivu 12 let Farmy v jeskyni předznamená taneční intervence s mezinárodní účastí performerů ze Švédska, Izraele, Slovenska, Koreje, Vietnamu a ČR – 21. 10. na piazzetě ND – originální pozvánka na celý festival. Od 28. 10. do 1. 11. pak budou k vidění zásadní inscenace a projekty Farmy v jeskyni: Divadlo, Informátoři, Čekárna se švédskou tanečnicí Charlottou Öfverholm a Sclavi – Emigrantova píseň.

Inscenace:
Divadlo: Ironicky nazvaná inscenace Divadlo je jako černá mše, která porušuje hranice mezi těmi, kdo se dívají a těmi, kdo se dávají. Divadlo je hledáním lidské svobody uvnitř společenského systému. Svoboda se však postupně stává jen hrou, divadlem. Pro koho a proč to hrajeme?
Informátoři: Nejnovější představení Farmy v jeskyni. Inspirací se stala kauza spojená se známou potravinovou korporací, jež měla skandální soudní dohru minulý rok. Výchozím bodem byly rozhovory s oběťmi kauzy a s vlivnými korporátními lobbisty v Bruselu. Informátoři jsou sondou, zkoumající, co je za systémem, ve kterém žijeme.
Čekárna: V čekárně železniční stanice Žilina – Záriečie, ze které byli během druhé světové války deportováni Židé ze Slovenského státu, se jako v meziprostoru potkávají „náhodní“ cestující a nenáhodně se tam vracejí mrtví. V banálním vztahovém trojúhelníku se kumuluje privátní násilí, evokující nezhojené historické trauma, ze kterého pořád roste tichý nacionalizmus.
Sclavi – Emigrantova píseň: Legendární představení o slovanských emigrantech, vracejících se na začátku minulého století domů z Ameriky, kterému předcházel výzkum ukrajinských a rusínských písní. V dnešních dnech nanejvýš aktuální inscenace, dokládající nadčasovost témat zpracovávaných studiem Farma v jeskyni.

Jedním z vrcholů programu by mělo být první vystoupení známého španělského performera Daniela Abreua v České republice – 1. 11., 20.00, Experimentální prostor NoD. Součástí přehlídky 12 let Farmy v jeskyni budou zdarma přístupné projekce dokumentů o tomto souboru v originálních sklenících umístěných v La Fabrice, divadle Ponec, NoD a v Doxu. Skleníky mají být metaforou – ochranou pro růst a rozvoj během dvanáctileté existence, k dispozici budou letáky a CD s představeními a další informace o Farmě v jeskyni. Pohled předních evropských teoretiků na tvorbu a výzkum Viliama Dočolomanského a souboru Farma v jeskyni nabídne mezinárodní sympozium Farma v jeskyni střední Evropy, 29. 10. v DOXu. Na retrospektivu od 3. do 7. 11. naváže dílna Tvorba divadelního jazyka ve zkušebně Farmy v jeskyni. Vstupenky na všechna divadelní představení jsou v prodeji v jednotlivých divadlech. Více na: www.infarma.info/12 let Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni se pod vedením Viliama Dočolomanského začalo formovat v roce 2001 při přípravách kulturního projektu Lorca v Praze. Odtud také vzešel poněkud neobvyklý název – jde o doslovný překlad arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován Lorcův rodinný statek. V současné době je Farma v jeskyni nejen na české kulturní scéně naprostým unikátem nemajícím obdoby. Jedinečná je už prvotní fáze zrodu každé inscenace. Základem je dlouhodobý výzkum, zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění, například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem.  Farma v jeskyni získala řadu mezinárodních i tuzemských ocenění. A to včetně nejprestižnější Evropské ceny nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který je jejím jediným českým laureátem. Mezi dalšími oceněními nechybí Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní cena Veljka Maricice ad. Kromě inscenací, site-specific projektů, koncertů, kulturních výzkumů a divadelních eventů se Farma v jeskyni zaměřuje na pořádání pravidelných dílen v Praze i v zahraničí, kterých se každoročně účastní zájemci z mnoha zemí. Farma v jeskyni, oficiální web: http://infarma.info a www.facebook/farmavjeskyni

Témata článku