Umělecký šéf Roxy/NoD Osobností roku

Slavnostní večer festivalu ...příští vlna/next wave..., který se konal v pátek 7. října v Divadle Na zábradlí, byl věnován udílení Poct za alternativu. Umělecký šéf a dramaturg experimentálního prostoru Roxy/NoD Adam Halaš si z tohoto večera odnesl cenu za Osobnost roku. Zdůvodnění je výmluvné: „Adamu Halašovi, promotéru a propagátorovi české pantomimy a nonverbálního divadla, který od prosince 1998 aktivizuje celou tuto oblast svým Festiválkem Jsem spokojenej v pražském kině Aero, od r. 2008 jako umělecký šéf výrazně profiluje program Teatro Roxy/NoD, zaměřeného na široké žánrové spektrum nezávislého umění s důrazem na divadlo a performance art, a svou vášeň pro obor prokázal tento rok i jako nově jmenovaný vedoucí Katedry pantomimy HAMU.“
NoD je institucí jejíž obsah a formu určují tři dramaturgické sekce. Galerie NoD (výstavy), teatro NoD (divadlo) a NoLab (multimedia) jsou názvy dramaturgií zahrnutých pod touto hlavičkou a vytvářejí jeho svébytnou podobu. Každá z nich je vedena člověkem, který ji dodává individuální rozměr. Estetika NoD není fixní, každý, kdo se podílí na jeho programu, ji ovlivňuje, zásadní je dialog a otevřenost dramaturga, umělce i návštěvníka vůči prostoru.
Tento prostor se definuje jako experimentální tzn. že je otevřen uměleckým a společenským experimentům, ať již se jedná o experimentální formu divadelnosti nebo přístupu ke vzdělávání, poznávání a boření předsudků. Experimentálnost není obsahovým limitem a jedinou hodnotou, zásadní je kvalita, upřímnost a potřeba tvořit a spolupracovat. Důležitým aspektem tohoto prostoru je jeho univerzálnost. Čtyři dramaturgie využívají všech prostorů NoD bez obsahového omezení. Prostory galerie se můžou změnit v divadelní a naopak, audiovizuální produkce stejně jako filmové projekce se můžou odehrát kdekoliv. Jednotlivé akce se můžou podporovat, doplňovat nebo existovat nezávisle na ostatních.
Spojujícím prvkem je návštěvník, který má možnost veškeré dění intenzivně vnímat, být pouze jeho součástí nebo nezaujatým svědkem. Každý se zde ale stává součástí přirozeně vznikající komunity a obsahem tohoto prostoru. Zdroj: Roxy/NoD

Témata článku