V Pracovně se bude diskutovat o tanci

V Pracovně se bude diskutovat o tanci

V Pracovně se bude diskutovat o tanci

Na podzim se v Praze opět chystá série debat o současném tanci přístupná volně veřejnosti. Probíhat bude v prostoru coworkingového centra Pracovna na Žižkově. Naplánovány jsou 4 večery:

1. 10. 25 LET – JEDNA TANEČNÍ GENERACE Úvodní debata v rámci 7. ročníku festivalu HYBAJ HO! vernisáž výstavy „Zevnitř zřítelnic“ Marka Procházky / performance in the house + Diskuze na téma 25 let – jedna taneční generace Co za 25 let tanec změnil? A co se změnilo v tanci? Je běžná generace jinak dlouhá, než ta taneční? Proč se některá generace uzavírá do sebe a nerada přijímá ponaučení od té předchozí nebo nastupující? A zajímá se vůbec o tu mladší? Je důležitý dialog? Jaký odkaz zanechala starší generace nám – jaké nejčastější otázky v tanci přetrvávají – dochází k předávání zkušeností? Jak tanec, který považujeme za zastaralý, může pozitivně ovlivňovat tanec současný? 9. 10. TANEC A HUDBA music-dance talk show Zdenky Brungot Svitekové / koncert / performance in the house + Diskuze na téma Současný tanec a soudobá hudba S jakými uměleckými žánry tanec spolupracuje? Jakou formou se jejich spolupráce realizuje? Je hudba pro tanec nezbytná? Jaké je partnerství tance a hudby? Co tanec neví o hudbě? Podle čeho si tvůrce-choreograf hudbu vybírá? Věnují se současní hudební komponisté skladbě pro tanec? 16. 10. TANEC A KARIÉRA – STRATEGIE PŘEŽITÍ prezentace pilotního projektu „Kariérní poradenství v performing arts“ / performance in the house + Diskuze na téma Tanec a kariéra Jde v tanci o kariéru? Jakým způsobem ji budujeme? Jak se udržet v taneční profesi? Disciplína – vůle – sebemotivace – jak s nimi nakládáme? A jak o sebe pečujeme? Je možné se věnovat během taneční kariéry i jiným oborům? Jsme dostatečně tvůrčí, nebo jen přežíváme? 23. 10. TANEC JAKO ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ projekce krátkých filmů / performance in the house + Diskuze na téma Tanec jako angažované umění Co je angažované umění – a co znamená angažovanost v tanci? Stoupá, nebo klesá míra angažovanosti v tanci? Co tanec od roku 1989 změnil? Angažuje se české taneční umění? V čem a jak? Jak souvisí občanská angažovanost a angažovanost v tanci? --------------------------------------------------------------------------------------------- Moderátoři: Daniela Voráčková, Zdenka Brungot Sviteková, Bára Čermáková a Honza Kalous Kontakt: PRACOVNA, Vlkova 36, Praha 3-Žižkov, www.pracovna.cz ! změna programu a hostů vyhrazena

Témata článku