Ve Francii bude otevřena stálá expozice Rudolf Nureyev Collection

Centre national du costume de scène (CNCS), unikátní muzeum a hlavní francouzské centrum památkové péče v oblasti múzických umění otevírá 19. října stálé výstavní prostory věnované Rudolfu Nurejevovi, jednomu z největších tanečníků 20. století. Rudolf Nureyev Collection představí aspekty osobního a uměleckého života této této hvězdy ruského baletu, muže, který našel svobodu v Paříži a prožil závratnou mezinárodní kariéru.
Rudolf Nurejev, nadšený sběratel s vyhraněným vkusem pro okázalou výzdobu interiérů nashromáždil za svůj život velké množství obrazů, leptů, kostýmů, textilií, nábytku a dalších předmětů. Po jeho smrti se Rudolf Nureyev Foundation zhostila úkolu prodat většinu tohoto dědictví, s výjimkou několika set kusů, které byly uchovány jako základ sbírky připomínající nyní tohoto velkého tanečníka. V roce 2008 nadace tuto kolekci odkázala CNCS, maje na paměti přání choreografa zachovat sbírku v její celistvosti na jednom místě. Projekt, který umožňuje veřejnosti poznat kariéru tanečníka a život člověka, byla vybrána francouzským ministrem kultury a komunikace jako součást jeho plánu regionálních muzejí.
K náležité oslavě odkazu Rudolfa Nurejeva se CNCS obrátil na scénografa a designéra Ezia Frigeria s žádostí, aby společně s Guilianem Spinellim vytvořil scénografii výstavních prostor. Ezio Frigerio byl Nurejevův blízký přítel, spolupracoval na několika jeho legendárních baletech, jako jsou Labutí jezero, Romeo a Julie, Bajadéra a Spící krasavice. Sbírka představí přibližně stovku předmětů z majetku tohoto tanečníka, které by měly ukázat v souvislostech jeho umělecký život a jeho osobní estetické cítění.
Fotografie, civilní oblečení i kostýmy poodhalí jeho veřejný život, dětství a kariéru. Obrazy, rytiny a sochy, stejně jako nábytek, textilie a hudební nástroje pak poukáží na jeho zálibu v opulentní výzdobě, luxusních interiérech a na jeho vášeň pro hudbu. Díky divadelní scénografii Rudolf Nureyev Collection odhalí duši tohoto tanečníka a choreografa, který byl tak zásadní pro balet 20. století, a umožní veřejnosti nahlédnout do jeho pestrého vesmíru.

Rudolf Nureyev Foundation si vybrala Moulins
Rudolf Nurejev založil svou nadaci v roce 1975 pod názvem "The Ballet Promotion Foundation". Jejím účelem zprvu bylo pomáhat umělcově rodině v Sovětském svazu, ale také podporovat tanečníky, taneční soubory, baletní školy a inscenace. V roce 1994, po Nurejevově smrti, se z ní stala The Rudolf Nureyev Foundation, jejíž hlavní cíle zůstávají stejné, současně ale také rozšiřuje svou působnost i do oblasti zdravotnických, humanitárních a přírodovědných oborů. Převzala také odpovědnost za zřízení prostor věnovaných památce tanečníka.
Dva roky po založení CNCS jí Rudolf Nureyev Foundation věnovala část předmětů, nábytku, obrazů, kostýmů, textílií atd., které patřily Rudolfu Nurejevovi a které jsou nadací spravovány. Díky její podpoře najde velký počet těchto exponátů své stálé místo ve výstavních prostorách zasvěcených této sbírce .

Vědecký a kulturní kurátor: Centre national du costume de scène
Scénografie výstavy: Ezio Frigerio s asistencí Giuliana Spinelliho

Zdroj: CNCS

Témata článku