Ve světě uznávaný a v českém kontextu neprávem opomíjený nový cirkus byl tématem pařížské konference Fresh Circus

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus #2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí, organizovalo sdružení Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a organizací, jež se podílí na rozvoji a podpoře novocirkusového umění. Konference byla již druhou v pořadí, přičemž první ročník se uskutečnil na podzim v roce 2008, taktéž v kulturním centru La Villette. „Nový cirkus si za téměř čtyřicet své existence kolem sebe vybudoval silné teoretické zázemí, které se aktivně podílí na jeho reflexi. Rychlý vývoj nového cirkusu jako nové formy performativního umění nutí kritiky a publicisty měnit přístup i způsobe reflexe této umělecké formy. Způsob, jak lépe porozumět novému cirkusu, je nejen sledovat ho, ale také se přiblížit samotnému procesu vzniku díla, a tak i uměleckému smýšlení jeho tvůrců,“ uvedla Veronika Štefanová z Institutu umění – Divadelního ústavu, která na konferenci moderovala seminář How do you criticise circus arts? se zaměřením na kritickou a obecně publicistickou reflexi novocirkusového umění.
Dalším českým vyslancem byla Šárka Maršíková za Cirqueon – projekt pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice, který si za čtyři roky své existence a aktivní mezinárodní spolupráce vybudoval své pevné místo mezi ostatními organizacemi a institucemi. „Český network nového cirkusu Cirqueon má v evropském rozměru velmi dobré jméno. Síť si zaslouží pozornosti i v českém kontextu. IDU se o propojení a zviditelnění tohoto networku snaží a bude i nadále jejím partnerem“, sdělila ředitelka IDU Pavla Petrová, která se konference také zúčastnila.
Hlavním obsahem konference Fresh Circus #2 byla výměna informací, zkušeností, poznatků a nových nápadů pro novocirkusové projekty všeho druhu. Výsledkem diskusí, seminářů, přednášek a kolokvií měly být nové poznatky a reflexe důležité pro rozvoj světové novocirkusové infrastruktury. Jednotlivá témata byla probírána na paralelně se konajících seminářích a prezentacích, které probíhaly ve francouzštině a angličtině. Zde malý výčet z nich: Social circus: what impact for citizens?, Contemporary circus aesthetics: standardisation, globalisation, diversity of cultural expressions?, Artistic residency programmes: How to make use of space and time?, Audience development: the role of new media?, “Green circus arts”: what environmental responsibilities? a řada dalších.
Konferenci Fresh Circus #2 předcházel také jednodenní seminář Policies and Strategies for Circus Arts, jehož program byl sestaven pro zástupce evropských ministerstev kultury a dále institucí, které se podílejí na vzniku národních kulturních politik (Arts Councils). Jedná se o velice prestižní setkání, kde si mohou úředníci vyměnit informace a inspirovat se navzájem. Mezi ministerskými úředníky probíhá velmi živá debata, rádi společně sdílí své problémy a díky dobrým příkladům z praxe se navzájem podporují a pomáhají najít řešení. Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev ze 14 zemí z východu i západu Evropy. Zástupci českého ministerstva kultury se semináře bohužel nezúčastnili, Českou republiku zastupovala ředitelka IDU Pavla Petrová a programová ředitelka projektu Plzeň 2015 Šárka Havlíčková.
Seminář byl doplněn také několika tematickými workshopy. Jedním z nich byl workshop s názvem Principy reciprocity, na kterém byly diskutovány obecné roviny a problémy kulturních politik, podpůrných mechanismů či možnosti kofinancování podpořených evropských projektů. Z výsledků workshopů vyplynulo, že ve většině zemí existuje státní podpora nového cirkusu, ať už přímo či prostřednictvím jiných obecných nástrojů na podporu touringu, hostování, výjezdů individuálních umělců, průzkumu trhu či účastí v networcích a na specializovaných konferencích. Tato podpora dosud v ČR zatím bohužel vůbec neexistuje, nicméně IDU intenzivně spolupracuje s MK ČR na vytvoření podpory právě zmíněné účasti v networcích a na konferencích již na rok 2013.
Kromě seminářů a kolokvií byly také představeny nové mezinárodní projekty a publikace k tématu nového cirkusu: Handbook of Good Practices to Combat Gender Stereotypes and Promote Equal Opportunities in Film, Television and Theatre in Europe (International Federation of Actors) by Richard Poláček, Europe-China Cultural Compass (EUNIC) by Judith Staines, The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe (Circostrada Network) by Anne Tucker, Nordic Circus Survey (New Nordic Circus Network/Nordic Circus Year 2011) by Lotta Vaulo. Více info na www.idu.cz Zdroj: IDU

Témata článku