Veřejná soutěž na novou značku a logotyp Pražského komorního baletu

Veřejná soutěž na novou značku a logotyp Pražského komorního baletu

Veřejná soutěž na novou značku a logotyp Pražského komorního baletu

Obecně prospěšná společnost BALET PRAHA o.p.s. vyhlašuje veřejnou jednokolovou neanonymní soutěž na vytvoření výtvarného díla dle autorského zákona s názvem "Nová značka a logotyp Pražského komorního baletu".

Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu jako základu jednotného vizuálního stylu pro profesionální umělecký soubor Pražský komorní balet, který více jak 35 let působí v České republice a zahraničí. Značka a logotyp Pražského komorního baletu mají být symbolem uměleckých hodnot a atributů spojených s vyspělým kulturním charakterem České republiky, kterou náležitě reprezentují jakožto moderní a sebevědomý baletní a taneční soubor.

Soutěž je určena fyzickým osobám i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do pátku 1. dubna 2011 do 15:00 hod. Soutěžní práce musí být do uvedené doby doručeny elektronicky na email: jandova@balet-praha.cz. Soutěžní práce nebudou přebírány osobně a není žádoucí je zasílat poštou na datových nosičích.

Soutěžní návrh značky a logotypu

1.      Pro vytvoření značky je žádoucí použít zkrácený název uměleckého souboru „PKB“.

2.      Pro vytvoření logotypu je žádoucí použít ve spojení vytvořenou značku „PKB“ a slovní označení oficiálního názvu uměleckého souboru v české, anglické a německé mutaci „Pražský komorní balet“, „Prague Chamber Ballet“ a „Prager Kammerballett“ vždy samostatně pro jazykovou mutaci.

Další podrobnosti ZDE.

Témata článku