VerTeDance vystoupí na festivalu Proteatr v Moskvě

VerTeDance uvede na festivalu Proteatr v Moskvě 23.ledna 2016 inscenaci Chybění. Choreografii o ztrátách, které mohou být ziskem, vytvořil pro kolektiv VerTeDance držitel americké taneční ceny Bessie 2013 Jaro Viňarský. V lednu proběhne v Centru V. Mejercholda v Moskvě festival tzv. „zvláštních divadel“, jehož cílem je podpořit divadelní tvorbu divadelních tvůrců s fyzickým nebo duševním handicapem. Letos se jej zúčastní soubory z Ruska, Španělska, České republiky a Indie.
„Proč máme stále pocit, že nám něco chybí? Mnohokrát to, co jednomu chybí a u ostatních je navíc, ostatním nepřináší žádnou zřetelnou výhodu. Spíše naopak, v podstatě může také jen poukazovat na to, co chybí tomu, kdo je ve ,výhodě‘. Přenos váhy z nohy na nohu jako základní předpoklad pohybu v prostoru. Kolik váhy může chybět, aby byl pohyb stále možný? Pětice tanečníků se ocitá ve světě definovaném emocionálně odtažitou zvukovou stopou a výraznou světelnou krajinou. V ní každý z pětice hledá svůj prostor, objevuje ho, zkoumá, fyzicky pojmenovává a vymezuje. Je to přesně ten prostor, ve kterém se ocitá v nerovnoměrném rozložení sil. Jak víme, kdo je skutečně silný? Přináší vnější, nebo vnitřní handicap zeslabení, nebo zesílení pozice?,“ ptá se autor.
Choreograf Jaro Viňarský komponuje představení z autorských fragmentů svých interpretů. Představení vzniká prostřednictvím kladení otázek a fixací tematicky vymezených improvizací, tříděním a jejich seřizováním, rozbíjením a spojováním s novým obsahem. Metoda přenáší váhu emocionální a fyzické výpovědi z autorů a zároveň interpretů na celek.

Zdroj: České centrum v Moskvě

Témata článku