Víkendová pohybová dílna s Marthou Moore ve Veletržním paláci a další doprovodný program

Víkendová pohybová dílna s Marthou Moore ve Veletržním paláci a další doprovodný program

Víkendová pohybová dílna s Marthou Moore ve Veletržním paláci a další doprovodný program

O víkendu 16. a 17. března se uskuteční pohybový workshop, ve kterém se při realizaci spojí dvě organizace zastupující různé umělecké druhy, aby jim pomohly ke vzájemnému poznání: Se.s.ta - Centrum choreografického rozvoje, a Národní galerie v Praze. Workshop z názvem „Pohyb jako prostředek pro vnímání výtvarného umění“ proběhne oba dny mezi jedenáctou a čtrnáctou hodinou v prostorách Veletržního paláce. Povede jej americká choreografka a odbornice na postmoderní tanec Martha Moore, která podobné projekty připravuje pro Centre Georges Pompidou v Paříži. Pro potenciální účastníky není důležitý váš věk ani taneční zkušenosti, pouze chuť experimentovat.
Součástí dvoudenní dílny bude také návštěva výstavy Hugo Demartini (16. 3. od 14 hodin) a prezentace výsledků dílny ve veřejném prostoru (17. 3. od 14.15 hodin). Jedná se o doprovodný program právě k výstavě českého sochaře Huga Demartini.
SE.S.TA je prvním Centrem choreografického rozvoje v ČR, jehož aktivity podporují rozvoj profesionálního současného tance v ČR v mezinárodním kontextu. „Chceme také ukázat tanec jinak a otevřít nové možnosti jeho vnímání, proto budeme během letošního roku společně s Národní galerií v Praze připravovat různé akce zaměřené na propojení pohybu a výtvarného umění,“ říká ředitelka SE.S.TA Marie Kinsky. První společná tanečně-pohybová dílna Dnes nechť galerie tančí! se v NG uskutečnila již v únoru tohoto roku a ze strany malých i dospělých návštěvníků přinesla velký zájem.
Pro spolupráci během výstavy Huga Demartiniho přizvala SE.S.TA americkou choreografku Marthu Moore, odbornici na období postmoderního tance (60.–70. léta v USA). Proto i taneční akce, které se v březnu v NG uskuteční, budou vycházet z období postmoderny, v němž si umělci pokládali stěžejní otázky týkající se současného umění jako takového. Zabývali se vztahem umění k člověku, pozicí umění ve společnosti, rolí interpreta a diváka, a také tím, jak může umění obohatit naši každodennost. Na workshop naváže ještě 17. března od 16.30 hodin v Malé dvoraně Národní galerie event Postmodern Dance dnes, kde se představí skupina profesionálních performerů a tanečníků pod vedením Marthy Moore. Event je specifickou formou představení, která se váže ke vzniku Postmoderního tance (60. a 70. léta v USA). Event je pro tanec tímtéž čím je instalace pro výtvarné umění. Předcházející otevřené zkoušky („Artists in work“) ve dnech 14. a 15.  3. (čt-pá) dají návštěvníkům možnost potkat se v běžných otevíracích hodinách se skupinou performerů, která bude v prostorách NG event  připravovat, a nahlédnout tak do procesu jejich tvorby. Martha Moore studovala release techniky (Ideokinesie, Feldenkreisova metoda, Body Mind Centering, Alexander, atd.) na Connecticut College pod vedením Marthy Myers i Susan Klein a velice rychle je propojila ve svůj specifický pedagogický přístup. Její jméno je spojováno s velkými osobnostmi tance jako Trisha Brown, Steve Paxton apod. Od roku 1977 zkoumá různé souvislosti mezi release technikami a tancem, vede stáže a kurzy v USA, Francii (Centre National de la Danse), v Holandsku (European Center for New Dance Development). Tančí a spolupracuje s řadou choreografů a výtvarných umělců: Mark Tompkins, Jacques Patarozzi, le Quatuor Albrecht Knust, Sally Silvers, Cecile Proust, Felix Perrotin nebo Dominique Brun. Pravidelně je zvána na řadu festivalů. V prosinci 2011 byly její eventy uvedeny v pařížském Centre Pompidou. Více na www.se-s-ta.cz, www.ngprague.cz a http://hugodemartini.cz/

Témata článku