Vyhlášení cen Česká divadelní DNA

V úterý 21. února 2012 byl zahájen jubilejní 10. ročník festivalu nového divadla Malá inventura. Na první den připravilo občanské sdružení Nová síť, pořadatel festivalu, v holešovickém divadle La Fabrika slavnostní Gala večer. Pod deseti letech se rozhodli ocenit osobnosti, kteří se v průběhu let nejvíce zasloužily o rozvoj a podporu českého nového divadla. Během večera, kterým provázeli Marcela Máchová a Petr Reif, byly ohlášeny nominace a na závěr předány ceny pěti vyvoleným.
Celý večer byl pojatý jako výstup desetiletého vědeckého výzkumu, během kterého chtěli moderátoři/vědci vytvořit „dokonalého umělce“. Každému nominovanému umělci (Adéla Stodolová, Halka Třešňáková, Vojta Švejda, Jana Vrána, Jiří Adámek, Ondřej Lipovský a další) byl odebrán vzorek, ze kterého byla extrahována ona umělecká DNA. Výjimečnost osobností, jimž byl vzorek odebrán podtrhly video vstupy osobností české „oficiální“ kultury (Vlastimil Harapes, Miroslav Krobot, Boleslav Polívka a další) které, především na základě vzájemné umělecké inspirace, tak potvrdily výjimečnost vybraných vzorků i jejich nositelů.
Oficiálním vyvrcholením večera bylo vyhlášení vítězů ceny Česká divadelní DNA. Ceny byly uděleny bez speciálních kategorií, podle nominací partnerských organizací Nové sítě. Jejich držiteli se stalo pět následujících osobností:
Petr Voříšek, v současnosti vedoucí provozu na Nové scéně Národního divadla, lightdesigner, spoluzakladatel firmy WD Lux, která obětavě podporuje tvorbu v oblasti nového divadla. Cenu české divadelní DNA tak získal za „osvícený“ přístup a za vytrvalou lightdesignerskou i materiálně-technickou podporu nového divadla.
Dalším oceněným ze sféry podpory nového divadla je Jiří Jiráček, nezávislý počítačový konzultant, který se zabývá vývojem nových medií a technologií – ty testuje na záznamech divadelních performancí a divadelních představení. Během let tak natočil, bez nároku na honorář, tisíce hodin divadelních a tanečních představení. Jiří Jiráček se stal držitelem České divadelní DNA za dlouhodobý audiovizuální servis, který je přínosem k úspěšnému rozvoji a prezentaci nového divadla.
Nositelem ceny za trvalý přínos k regionálnímu rozvoji se stal performer, tanečník a promotér nového divadla Jiří Dobeš. Podílel se na vzniku cca 100 představení v Čechách, na Moravě i v zahraničí, pardubického festivalu Setkávání, multižánrového festivalu na Kuksu, či vzniku Divadla 29 v Pardubicích.
Jedinou ženou mezi oceněnými je žena bezprostředně se týkající i festivalu Malá inventura – Šárka Havlíčková, v současnosti programová ředitelka projektu Plzeň 2015 – Evropské město kultury, ale zároveň jedna zakladatelek organizace Nová síť, sdružení Iniciativa pro kulturu a jedna z iniciátorek občanské platformy Za Česko kulturní.
Pátým oceněným se stal herec a mim Vojta Švejda, který se stal držitelem české divadelní DNA za vysokou uměleckou a tvůrčí integritu a za reprezentaci nového českého autorského divadla v zahraničí. Během slavnostního večera zaznělo, že Vojta Švejda je „etablovaným reprezentantem současné generace tvůrců nového divadla. Jeho tvorbu charakterizuje imaginativní tvůrčí styl, ve kterém se gesto a pohyb, stávají nosičem pro inteligentní obraznost, citlivý vhled a humor.“
Vědeckým vrcholem večera měla být syntéza všech odebraných vzorků DNA, esencí genia nového českého divadla a vytvoření onoho dokonalého umělce. Experiment se ovšem nezdařil a místo dokonalého umělce vešel na scénu… dokonalý divák. Pan Miroslav Maršálek. Muž s igelitkou. Malá inventura probíhá až do 29. února na několika pražských scénách - Divadlo Ponec, Alfred ve dvoře, Studio Alta, NoD či Meetfactory a ve festivalovém klubu Blink v holešovické tržnici, kde budou probíhat i oslavy 10. narozenin festivalu. -pd-

Témata článku