Výjimečné české projekty uspěly v programu Evropské unie Kultura

Během tiskové konference, které proběhla 20. května v Evropském domě, byly prezentovány výsledky programu Evropské unie Kultura a představeny také tři české projekty, které se řadí mezi úspěšné žadatele. První z nich, interdisciplinární scénografická platforma SdílenýProstor: Hudba, Počasí a politika, nabízí společný prostor jak profesionálům, studentům tak i široké veřejnosti. Součástí je série sympózií, experimentálních výstav a rozsáhlý vzdělávací program dílen a představení. Další projekt Close-up odstartuje svou činnost v květnu 2013. Iniciátorem tohoto živého, otevřeného a expandujícího online archivu je platforma Artyčok.TV, která si společně s pěti dalšími zahraničními organizacemi dala za cíl vytvořit prostor pro kontinuální dokumentování současného umění. Posledním prezentovaným projektem je festival Tanec Praha, jehož 25. ročník bude již brzy zahájen. Tento jubilejní ročník uvede během šesti týdnů na pěti scénách v Praze 19 souborů s díly 25 choreografů 17 národností. Dalších 11 měst České republiky uvede v průběhu června 33 děl zahraničních i českých umělců, to vše doplní site-specific projekty, workshopy, diskuse a filmové projekce.
V posledním roce programu Kultura pro roky 2007–2013 uspěly v rámci výzvy na podporu mezinárodních projektů spolupráce dvě české organizace v roli vedoucích projektů (Akademie výtvarných umění v Praze a Institut umění − Divadelní ústav) a 15 organizací v roli spoluorganizátorů. V silné konkurenci uspěl také festival Tanec Praha 2013 v rámci specifické výzvy na podporu evropských festivalů. Tanec Praha je prvním českým festivalem, který získal tento specifický grant. Celkově se tak české organizace zapojí do 16 mezinárodních projektů, jejichž finanční podpora z Evropské komise přesáhne 2 milióny eur.
Evropská komise podporuje projekty ve výši maximálně 50%. Dofinancování těchto projektů je čím dál obtížnější díky nestabilitě grantových programů, kterých se dotýkají úsporná opatření. Ministerstvo kultury disponuje dotačním programem na kofinancování evropských projektů. Jeho rozpočet se však již druhým rokem snižuje i přesto, že se zvyšuje počet podpořených projektů s českou účastí, které mají nárok tuto podporu využít. České organizace zapojené do mezinárodní spolupráce tak budou stále více čelit problémům s dofinancováním svých projektů. Více informací o činnosti České kanceláře programu Kultura najdete na webových stránkách www.programculture.cz. Podpořené projekty: SdílenýProstor: Hudba, Počasí a politika (žadatel: Institut umění – Divadelní ústav, grant: 1 254 261 eur)
Hlavním cílem projektu, který je součástí Pražského Quadriennale 2015, je vytvořit platformu pro výzkum současné scénografie, zkoumat scénografii z interdisciplinárního hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření prostorových/performativních/společenských vztahů. Tento tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt tvoří série sympózií, experimentálních výstav a rozsáhlý vzdělávací program dílen a představení. Od května 2013 do dubna 2016 proběhne v rámci projektu více než 30 akcí v 11 zemích. Projekt bude experimentovat s vytvářením nových prostorů pro performance různého druhu za účelem objevování jejich politického potenciálu, a to skrze fyzické umístění a prostorovou situaci inspirovanou (ovlivněnou) scénografií/prostředím. SdílenýProstor nabídne profesionálům, studentům i široké veřejnosti společný prostor – interdisciplinární scénografickou platformu pro výzkum, prezentaci a tvorbu.
Akce pro scénografy, divadelníky, architekty, teoretiky (symposia, dílny, výstavy, rezidence atd.) jsou přístupné odborné i široké veřejnosti i studentům a odehrají se v letech 2013–2016 v České republice, Itálii, Velké Británii, Lotyšsku, Polsku, Makedonii, Nizozemí, Norsku, Finsku, Izraeli a Švýcarsku.
Institut umění – Divadelní ústav / Pražské Quadriennale je hlavním organizátorem celého projektu, do něhož zapojil dalších třináct mezinárodních partnerských organizací z jedenácti zemí. Projekt SdílenýProstor uspěl v roce 2013 mezi 80 přihlášenými projekty z celé Evropy v žádosti o víceletý grant Kultura EU, kdy bylo vybráno pouze 13 projektů, v rámci víceletých projektů tento uspěl jako jediný z České republiky. Již na podzim letošního roku proběhne v Praze první sympózium, které celý projekt oficiálně zahájí. Více informací o projektu najdete na stránkách www.pq.cz. Close-up: creative tools for new criticism (žadatel: Akademie výtvarných umění v Praze, grant: 95 800 eur)
Online platforma Artyčok. TV již šestým rokem zaznamenává a spoluvytváří dění na poli současného umění. V podobě online audiovizuálního archívu prezentuje výsledky kolektivního mapování kulturních aktivit a vytváří možnosti interaktivní konfrontace a dialogu. Projekt Close-up bude zahájen v květnu 2013 jako společná iniciativa Artyčok. TV a dalších pěti organizací zabývajících se současným uměním: ARTTODAY - Banská Bystrica; LUMEN Foundation - Budapešť; REMONT - Independent Artistic Association - Bělehrad; KURS - Bělehrad a TRANZIT.RO - Bukurešť.
Hlavním cílem projektu je kontinuální dokumentování současného umění a produkce nových kritických audiovizuálních formátů věnujících se aktuální problematice současného umění a vizuální kultury. Kontinuální dialog mezi partnerskými organizacemi, teorií a praxí umožní experimentovat a vyvíjet nové interdisciplinární způsoby formulování odborné problematiky. Projekt by ve výsledku měl být svérázným nástrojem kultivace kritického myšlení na poli současného umění s nezanedbatelným edukativním potenciálem. Spoluvytvářený přímo umělci, kurátory a teoretiky představuje zároveň ojedinělý nástroj artikulace pro samotnou uměleckou komunitu.
Projekt Close-up podporuje využití inovativní technologie a aktuální formáty sdílení informací na síti. Audiovizuální, textové a jiné příspěvky budou v průběhu roku pravidelně publikovány a archivovány na webové adrese http://Artycok.TV, kde budou dostupné odborné i širší veřejnosti. Příspěvky jsou překládány do anglického jazyka a jsou tak dostupné i mezinárodnímu publiku. Tanec Praha 2013 (žadatel: Tanec Praha, grant: 100 000 eur)
Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla odpovídá významu takového jubilea. Během šesti týdnů uvede na pěti scénách v Praze 19 souborů s díly 25 choreografů 17 národností. Dalších 11 měst České republiky uvede v průběhu června 33 děl zahraničních i českých umělců, to vše doplní site-specific projekty, workshopy, diskuse a filmové projekce.
Už 27. května startuje prolog TANEC PRAHA DĚTEM, který vrcholí na Den dětí celodenním programem pod Žižkovskou věží s názvem „Děti tančí (s)věží“. V pondělí 3. června od 20h v Divadle Ponec zahájí hlavní program festivalu zahraniční osobnosti spolu s domácími umělci v galavečeru s názvem REMINISCENCE, na kterém budou uděleny prestižní ceny Taneční inscenace roku a Tanečník/Tanečnice roku.
Následuje sled představení na nejrůznějších místech, jehož vrcholem bude Akram Khan s mimořádně expresivním, výtvarně ohromujícím dílem DESH. Představení bude uvedeno ve dnech 3. a 4. července ve Státní opeře.
Přípravy programu festivalu trvaly více než dva roky. Konečná verze však nebyla finalizována až do letošního dubna, a to z finančních důvodů. Jedinečnou šanci realizovat celý evropský program napříč republikou poskytlo právě mimořádně vysoké hodnocení v programu EU Culture (100% bodů). EU Culture a Hlavní město Praha jsou zásadními podporovateli festivalu Tanec Praha, MK ČR poskytlo 1,5 mil. Kč a hledá další zdroje. Více informací o festivalu na www.tanecpraha.cz. Zdroj: IDU

Témata článku