Výzva Tance Praha - blíží se deadline!

Umělecká rada Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA 2014 vypsala výzvu českým umělcům pro nadcházející ročníky 2015 a 2016: pro ročník 2015 je deadline už v neděli 30. 3.!
Za 25 let intenzivní mezinárodní spolupráce vytvořil pořadatel festivalu TANEC PRAHA solidní síť kontaktů a partnerů, kteří nabízejí rezidence umělců či jiné formy mezinárodní koprodukce. Tanec Praha úzce spolupracuje s partnery ve středo-evropském regionu a zároveň je aktivním členem evropských sítí IETM
a Aerowaves. Nová výzva, jako reakce na výrazný posun současného tance v Česku za posledních 20 let, má otevřít ještě větší prostor českému tanci, podpořit tak různé formy mezinárodních koprodukcí a následně nabídnout možnost uvedení premiéry v rámci mezinárodního festivalu TANEC PRAHA v divadle Ponec.

Tanec Praha nabízí:
• využití svých sítí pro zabezpečení profesionálnějších podmínek tvorby (zprostředkování zahraniční rezidence a
předání vhodných kontaktů na další spolupracující partnery a rezidenční prostory)
• vlastní koprodukční vstup v rámci svých finančních možností dle dohody předem na základě rámcového rozpočtu
• uvedení premiéry v divadle Ponec (v rámci festivalu TANEC PRAHA / červen)

Podmínky pro výběr:
• kontinuální profesionální činnost v oboru minimálně 5 let s prokazatelnými výsledky na mezinárodní scéně
• vlastní zkušenost umělce / souboru v oblasti mezinárodní spolupráce
• schopnost aktivního vyhledávání dalších partnerů
• soběstačnost a schopnost umělce / souboru zabezpečit vlastní produkci projektu/nové inscenace
Umělecká rada posoudí přihlášené projekty, které budou obsahovat:
• popis projektu, vč. časového harmonogramu
• výčet hlavních uměleckých spolupracovníků
• nástin rozpočtu a předpokládané krytí nákladů

Nové dílo není limitováno tématem, délkou ani počtem účinkujících, pouze velikostí a technickým vybavením divadla Ponec.

Umělecká rada festivalu TANEC PRAHA se schází k jednáním minimálně jednou za dva měsíce a projekty bude přijímat průběžně. Pro 26. ročník TANEC PRAHA 2014 jedná o pilotním projektu se Spitfire Company, která na základě úspěšné
účasti na ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMĚ 2013 již získala tvůrčí rezidenci v Les Brigittines v Bruselu a dalších městech.

Pro 27. ročník a 28. ročník festivalu TANEC PRAHA v letech 2015 a 2016 je nutné zasílat projekty na adresu marketa.perroud@tanecpraha.eu nejpozději do 30.3. předchozího roku.
Jakékoli dotazy lze adresovat přímo vedení festivalu:
yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu (ředitelka festivalu) nebo
marketa.perroud@tanecpraha.eu (spoluředitelka festivalu)

Témata článku