Výzva umělcům pro projekt Tanec školám - Taneční a pohybová výchova na ZŠ

Výzva umělcům pro projekt Tanec školám - Taneční a pohybová výchova na ZŠ

Výzva umělcům pro projekt Tanec školám - Taneční a pohybová výchova na ZŠ

Tanec Praha zve choreografy, tanečníky a umělce z oblasti fyzického divadla, taneční pedagogy a hudebníky k zapojení se do umělecko-vzdělávacího projektu Tanec školám. „Jde o dlouhodobý projekt, jehož cílem je postupné zavádění a šíření povědomí o Taneční a pohybové výchově (TPV) určené pro první a druhý stupeň základních škol. Taneční a pohybová výchova je nabídkou alternativně - vzdělávacího programu, jehož cílem je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí, podpořit jejich přirozené pohybové schopnosti a dávat příležitost pro tvořivé a osobité sebevyjádření pohybovými prostředky. TPV je od roku 2010 začleněna do Rámcového vzdělávacího programu (RVP), umožňuje tak školám obohatit povinnou školní výuku. Více o TPV zde. Tanec Praha z.ú. začal s pilotní výukou TPV již roku 2006 a dosud působil celkem na čtyřech pražských školách,“ vysvětlují zástupci Tance Praha.

Projekt Tanec školám 2017 přináší nový formát výuky s cílem umožnit většímu počtu škol zapojit se do vzdělávacího programu Taneční a pohybové výchovy. Dosavadní celoroční vyučování TPV proto nahradí bloková – projektová výuka v podobě tříměsíčních cyklů na jaře a na podzim 2017. Jarní cyklus výuky se bude konat v termínu únor - duben 2017 v rozsahu 22 vyučovacích hodin. Vyústěním bude veřejná prezentace dětí v okolí škol jako společná akce zapojených škol při příležitosti Mezinárodního dne tance.
„Pozitivum blokové výuky spočívá v jednodušším zajištění naplánovaných hodin s ohledem na uměleckou praxi tanečních umělců a taky v intenzivním procesu práce se skupinou dětí. Záměrem projektu je i vzájemná inspirace a spolupráce umělce s třídním pedagogem při přípravě tematického bloku a také v procesu práce s dětmi. Metodické principy TPV jsou zakomponovány do výuky vždy individuálně, v souladu s umělecko-pedagogickou metodou lektora. Právě osobitý přístup tanečního umělce, vycházející z jeho umělecké tvorby, profesionálních zkušeností a pedagogické praxe, je v projektu velkým přínosem,“ dodávají zástupci Tance Praha.
Lekce jarního bloku budou vést zkušení lektoři projektu Tanec školám, profesionální umělci, kteří mají pedagogickou zkušenost a dlouhodobě se věnují práci s dětmi. Hodina probíhá ideálně ve spolupráci s hudebníkem, za doprovodu živé hudby.
„Výuka Taneční a pohybové výchovy představuje pro taneční umělce možnost dalšího uplatnění jako součást regulérní umělecké praxe a získání pedagogických zkušeností. Cílem projektu Tanec školám 2017 je proto také příprava umělců pro kreativní pohybovou výuku na školách. Noví zájemci se mohou zúčastnit metodického semináře (16. - 19. ledna 2017) a následně specifické „praktické stáže“ v průběhu jarního bloku výuky, kde budou zapojeni v pozici asistentů. V případě zájmu o výuku TPV na škole ve své lokalitě vám rádi pomůžeme formou konzultací a sdílení zkušeností v organizační stránce projektu,“ doplňují zástupci Tance Praha.

Harmonogram projektu Tanec školám 2017:
16. - 19. leden 2017 – metodický seminář
pro umělce a pedagogy škol, které projevily o TPV zájem. Ukázkové hodiny lektorů, zážitková dílna pro pedagogy škol, sdílení zkušeností a metodiky, návštěva lekce na základní škole, tvůrčí spolupráce umělce a pedagoga nad východisky tříměsíční výuky. Seminář je pro limitovaný počet účastníků projektu, kteří se přihlásí v závazném termínu, zdarma.

Únor - duben 2017 - jarní blok výuky TPV v rozsahu min. 22 vyučovacích hodin. Noví zájemci se během jarního bloku účastní hodin v pozici asistentů, aby se tak prakticky seznámili s tímto druhem umělecké praxe.

28. duben 2017 – Den tance školám – závěrečná veřejná prezentace dětí při příležitosti Mezinárodního dne tance; společná školní akce napříč regiony.

Květen – červen 2017 – evaluace, vyhodnocení praxe a možností kontinuity v dalším školním roce.

Říjen - prosinec 2017 – dle zájmu škol a umělců podzimní tříměsíční blok výuky – ideálně rozšíření počtu škol se zapojením nových umělců.

„Působení umělců na školách je intenzivně se rozvíjející praxí (nejen) v evropských zemích, odkud jsme čerpali inspiraci pro tento projekt. V Česku se různé formy alternativní pohybové výchovy vyučují na školách v Praze, Žďáru nad Sázavou, Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech aj. Projekt Tanec školám je příležitostí inspirativního propojení uměleckého a školského prostředí a zavádění nových forem kreativity a rozvoje osobnosti do vzdělávacího procesu dětí. Pokud vás projekt zaujal, budeme se těšit, když se ozvete obratem na níže uvedený kontakt,“ uzavírají zástupci Tance Praha.

Koordinátorka projektu: Martina Filinová (tanec.skolam@tanecpraha.eu).

Zdroj: Tanec Praha

Témata článku