Vznikla Nadace Fredericka Ashtona

V sobotu 8. října byla založena Nadace Fredericka Ashtona (The Frederick Ashton Foundation), jejímž posláním je pečovat o odkaz a dílo tohoto slavného britského choreografa. Jejím sídlem se stává londýnská Královská opera v Covent Garden, kde Ashton strávil většinu své tvůrčí dráhy. Tato nová nadace bude úzce spjata s již existujícím Ashton Trust, držitelem autorských práv Ashtonových baletů, se kterým bude mimo jiné spolupracovat při dalším vzdělávání kvalifikovaných pedagogů a budoucích inscenátorů Ashtonových děl.
Monica Mason, ředitelka Královského baletu v Londýně, tuto iniciativu jednoznačně vítá: „Je naprosto zásadní, aby Ashtonův umělecký odkaz jakožto zakládajícího choreografa Královského baletu byl uchován pro příští generace a držitelé autorských práv jeho děl měli oporu v činnosti této nadace.
Mezi bezprostředními úkoly nové nadace bude vytvoření nového online Ashtonova archivu, obsahujícího příslušné filmové záznamy z baletních sálů, mistrovských kurzů a rozhovorů s osobnostmi, jež s Ashtonem spolupracovaly. Díky katalogizaci písemných a fotografických materiálů bude oporou pro badatele a archiváře při výzkumu, vztahujícímu se k osobě tohoto tvůrce. Veškerý písemný, fotografický a filmový materiál bude katalogizován, počítá se se zpřístupněním katalogu a co největšího množství původního materiálu pro taneční oblast i širší veřejnost právě prostřednictvím online archivu. Zdroj:

www.dancing-times.co.uk

Témata článku