Yvona Kreuzmannová vystoupila v PSP ČR v rámci semináře o Programu státní podpory festivalů profesionálního umění

Za účasti zástupců ministerstva kultury a financí, Parlamentu České republiky, obecních i krajských zastupitelstev a v neposlední řadě také odborné veřejnosti se 29. června 2015 v prostorách Poslanecké sněmovny konal seminář na téma Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Nový program navrhuje systémové řešení financování zásadních festivalů napříč uměleckými žánry. Významné festivaly trápí nejen dlouhodobá podfinancovanost, ale především omezené možnosti uměleckého plánování v dostatečném předstihu, způsobené absencí víceletých grantů a komplexního programu podpory živého umění. Právě tyto problémy byly hlavním tématem semináře, v rámci něhož také proběhla diskuse zástupců Ministerstva kultury ČR s odbornou veřejností z oblasti vážné a alternativní hudby, tance, divadla a ostatních žánrů živého umění. Taneční umění zastupovala Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu TANEC PRAHA.
Úvodní slovo přednesla Martina Berdychová, místopředsedkyně Podvýboru pro kulturu, na kterou navázala Zlata Holušová, prezidentka pořádající České asociace festivalů a ředitelka festivalu Colours of Ostrava. Ta zdůraznila zejména důležitost systémového řešení. „Významné kulturní festivaly, o které v tomto Programu jde, mají zásadní přínos pro daný umělecký obor, posilují prestiž České republiky a také podporují vnímání naší země jako významné kulturní destinace,“ sdělila na úvod semináře Zlata Holušová. Na příkladu Colours of Ostrava ukázala, že významné kulturní festivaly nejsou pouze „požíračem“ dotací, ale že se jejich konání státu vyplatí. „V loňském roce Colours of Ostrava vyprodaly ubytování nejen v Ostravě, ale i ve všech okolních městech a tržby v přilehlých obchodních centrech byly jako o Vánocích,“ uvedla.
Návrh ministerstva kultury na systémové řešení formou Programu státní podpory festivalů profesionálního umění představila Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury České republiky. Nad tímto návrhem se rozvinula diskuse a to zejména kolem dvou témat: vstupních kritérií a specifik uměleckých oborů, které budou do Programu spadat. „Program státní podpory festivalů živého umění nesmí existovat na úkor grantů v rámci Kulturních aktivit, ale naopak by jim měl ulehčit oddělením rozpočtu na velké akce mimořádného významu. I proto je žádoucí vytvořit samostatný ukazatel v rozpočtu ministerstva,“ řekla Kalistová.
Yvona Kreuzmannová, viceprezidentka České asociace festivalů a ředitelka festivalu TANEC PRAHA zdůraznila význam živého umění a představila analýzy, na základě kterých byly stanoveny finanční požadavky vůči státnímu rozpočtu. S ohledem na Programové prohlášení vlády, které jasně stanovuje, že rezort kultury bude směřovat k 1 % podílu ze státního rozpočtu, jde o přiměřené navýšení s vysokým efektem. Kvalifikovaný odhad potřeb významných festivalů živého umění je na základě zpracovaných dat 100 milionů korun (bez filmových festivalů). V loňském roce šlo na tyto kulturní akce přibližně 60 milionů korun, požadované navýšení tohoto ukazatele státního rozpočtu je tedy 40 milionů korun. „Podíl živého umění na celkovém rozpočtu ministerstva kultury by měl být rozhodně vyšší a to alespoň ve výši deseti procent, jedná se totiž o nejvíce podfinancovanou oblast ministerstva,“ uvedla Yvona Kreuzmannová.
Ekonom Tomáš Sedláček nastínil význam špičkového umění s důrazem na fakt, že žádné modely výpočtů nezahrnou to, co je na kultuře nejcennější a neměřitelné.
Debata se rozproudila také nad návrhem hodnotících kritérií programu. Návrhem ministerstva kultury podpořeným odbornou veřejností je zdůraznit umělecký přínos a kvalitu akcí. Umělecká úroveň festivalu by tak měla být zásadním kritériem v podílu 45 – 50 procent, zohledňována však budou také kritéria ekonomická a výkonnostní včetně rozpočtové přiměřenosti (25 %) a sociálně - kulturně politické ukazatele (např. význam pro region či mezinárodní renomé) ve výši 25 – 30 procent.
Na závěr semináře bylo schváleno komuniké, které bude předloženo zástupcům ministerstva kultury, Poslanecké sněmovny, Senátu i odborné veřejnosti.

Česká asociace festivalů byla založena na jaře letošního roku. Sdružuje festivaly Colours of Ostrava, Hudební festival Znojmo, Jazzfest Brno, Mezinárodní hudební festival Brno (Moravský podzim), Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae, Struny podzimu a TANEC PRAHA. Posláním ČAF je sjednocení zásadních požadavků svých členů vůči institucím Evropské unie, vládě, parlamentu i ministerstva kultury, regionálním a místním správám a prosazování potřebných dílčích legislativních, systémových a ekonomických změn. ČAF má zájem na dokončení práce na Programu pro festivaly Ministerstva kultury ČR pro celou oblast živého umění.

Zdroj: Tanec Praha

Témata článku