Zapomenuto v polích, nová inscenace Divadla Continuo

Zapomenuto v polích, nová inscenace Divadla Continuo

Zapomenuto v polích, nová inscenace Divadla Continuo

Po kompletní rekonstrukci Švestkového Dvora, která probíhala během posledního roku, připravuje soubor Divadlo Continuo mezinárodní site specific Zapomenuto v polích, který se odehraje od 20. do 23. srpna 2015 vždy od 20:30 v okolní krajině statku v Malovicích. „V inscenaci Zapomenuto v polích se vracíme k tématům z příběhů, které jsme získali během tříletého výzkumu orální historie v okolí vesnice Malovice, kde sídlíme. V inscenaci tak znovu ožívají vzpomínky na předválečnou dobu, na události během okupace, války, osvobození, odsunu německého obyvatelstva i únorového převratu a násilné kolektivizace během 50. let. Příběhy pamětníků posledních 80 let naší historie se již staly výchozím materiálem pro site specific Jizvy v kameni (2010) a následně pro inscenaci Sousedi (2012)“, odkrývá téma letošního site specific projektu Pavel Štourač, umělecký vedoucí souboru.
„Ačkoli by se dalo říci, že tyto příběhy jsou již historií a současná společnost žije jinými tématy, mají členové divadla za to, že řada událostí z této doby ovlivňuje podobu současné české společnosti,“ dodávají organizátoři.
Inscenace v režii Pavla Štourače vzniká z výsledků třítýdenních pohybových, hlasových a výtvarných dílen, jichž se účastní 13 mladých lidí z 9 zemí (ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Velká Británie, Izrael, Finsko, Itálie) pod vedením členů souboru. Autory hudební složky, v níž se propojují motivy lidových písní, jazzu i klasické hudby jsou Alessandro La Rocca a Elia Moretti, kteří ji vytvoří během této přípravy společně s účastníky projektu. Výtvarnou složku vytvořila Helena Štouračová. Představení se bude odehrávat pod širým nebem a v polích, tedy v místech, které byly svědky řady událostí zmiňovaných v citovaných vzpomínkách.
Divadlo Continuo propojuje ve svých projektech pohyb, tanec a fyzické herectví s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou stylizací. Ve své tvorbě se soubor systematicky věnuje projektům divadla v netradičních prostorech. Od roku 1997 pořádá pravidelný letní site specific projekt, kterého se účastní studenti a mladí lidé z celé Evropy, v jehož rámci vzniká ve vybraném nedivadelním prostoru divadelní představení. Tyto projekty jsou často spojeny s krajinou, ve které od roku 1995 jeho členové žijí a tvoří.
Vstupenky v předprodeji na www.goout.cz nebo na místě před začátkem představení.

Zdroj: Divadlo Continuo

Témata článku