Zářijové večery Nové generace

Zářijové večery Nové generace

Zářijové večery Nové generace

Jednu z prvních premiér současného tance nabídne na začátku nové sezony projekt Nová generace, který představuje tvorbu studentů choreografie a nonverbálního divadla HAMU. Plánovány jsou premiérové večery dva, z toho první proběhne 4. září v holešovickém Studiu ALTA od 19.30 hodin. Své závěrečné práce zde v premiéře uvedou nejprve dvě studenky třetího ročníku oboru choreografie HAMU: Kateřina Stupecká ve spolupráci s light designerem Janem Komárkem představí choreografii Teorie chaosu určenou pro sedm tanečníku; Belgi Adiguzel se nechala v choreografii Slepci inspirovat stejnomenou básní Charlese Baudelaira. Třetím tvůrčím počinem je závěrečná magisterská práce Kataríny Rampáčkové s názvem Reliéf, která vznikala v rámci choreografické stáže pořádané SE.S.TA pod vedením zkušeného francouzského choreografa Jeana- Christopha Parého.
Druhý večer proběhne na konci měsíce 30. září také ve Studiu ALTA a ve stejném čase. Představí se v něm studentka třetího ročníku doktorského programu oboru choreografie HAMU Sara Puchowska s choreografii Sophi. Další dílo s názvem Žízně vytvořily jako vzájemnou spolupráci rovněž studentky doktorského programu tentokrát, z JAMU Kateřina Fojtíková a ze slovenské VŠMU Katarína Kalivodová. První se zabývá výzkumem dramaturgie autorského výtvarného divadla a druhá konceptem jako východiskem alternativního divadla. Večer doplní uvedení tanečního filmu Stop&Go studentky čtvrtého ročníku Dany Palátové, který vytvořila na své stáži ve Španělsku uskutečněné v rámci programu Erasmus.
Projekt „Nové generace“ představuje tvorbu studentů choreografie a nonverbálního divadla HAMU širšímu okruhu diváků již od roku 2007. Má za sebou řadu komponovaných večerů, které byly uvedeny v Divadle Disk, v alternativním prostoru Studia ALTA – Hala 30 i v Divadle Inspirace. Patří sem i site-specific projekty studentů taneční katedry a letos nově chystaný mezinárodní taneční festival vysokých uměleckých škol. Více na: www.ngenerace.cz, www.altart.cz, www.hamu.cz/koncerty-a-predstaveni/tanec Zdroj: HAMU

Témata článku