Zo Slovenska: 21. Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši

Zo Slovenska: 21. Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši

Zo Slovenska: 21. Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši

Najväčší, najstarší a jediný festival svojho druhu na Slovensku vstupuje do tretej desiatky rokov. Uskutoční sa od 26. do 29. novembra 2014. Dvadsiaty prvý krát sa pod strechou Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši stretnú ľudia v pohybe a umenie bez zbytočných slov. Spoločne sa v tichom umeleckom súznení ocitnú organizátori, domáce Štúdio pantomímy, dobrovoľníci a diváci.
V stredu večer podujatie otvára tradičná MIMshow slovenského míma Miroslava Kasprzyka s prekvapením. M. Kasprzyk bol v Októbri prijatý za člena Federácie Európských Mímov. Štvrtok nazrie klasicky do Čiech. Divadelná teoretička na pantomímu, pani profesorka Ladislava Petišková v prednáške predstaví slovenských mímov študujúcich na HAMU a objavenú pantomímu od Václava Havla. Večer na javisku Domu kultúry patrí posledné roky HAMU Praha, Katedre pantomímy a nonverbálneho divadla pod vedením Adama Halaša, PhD. Profesori a študenti predstavia pohyb na vysokoškolskej umeleckej úrovni. Piatok dopoludnia si na svoje prídu opäť liptovské deti na predstavení Sally a Max v podaní divadla Actores z Rožňavy. Piatok podvečer je venovaný talianskej pantomíme. Hrá Serena Balivo z Piccola Compagnia Dammacco. Záver festivalu v sobotu večer patrí poľskej pantomíme. Warszawskie Centrum Pantomimy a mím Bartlomiej Ostapczuk s kolegami, zahrajú Etudy. Bude to zároveň pozdrav od Svetového festivalu pantomímy vo Varšave.
Súťažnú časť festivalu PAN a výučbu v dielňach má pod palcom medzinárodný kolektív lektorov, ktorý vychoval nespočetné množstvo nádejných umelcov. Tento rok vybraných desať účastníkov zažije na vlastnej koži pantomímu s majstrom Milanom Sládkom. Hru s maskami prinesie Juraj Benčík, ktorý hosťoval v Cirque du Soleil. HAMU vo výučbe zastúpia Štefan Capko, Roman Horák a Adam Halaš. Viac ako desať dielní doplnia osvedčení lektori zo Slovenska a nebude chýbať ani akreditované vzdelávanie pre učiteľov ZUŠ.

FEM – Federácia Európskych Mímov – Pozdrav z EURÓPY:
Milý Miroslav Kasprzyk!
FEM – Federácia Európskych Mímov – Vám gratuluje k 21. medzinárodnému festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2014 v Liptovskom Mikuláši na Slovensku. Oceňujeme dlhoročnú činnosť v službách pantomímy. Mime, pantomíma: táto prekrásna umelecká forma, ktorá nepozná žiadne jazykové bariéry, spája svojou bezprostrednosťou ľudí rôznych krajín a vytvára nám tu, v Európe, platformu, kde sa môžu prehlbovať stretnutia a vzájomné porozumenie. Bohatstvo sveta gestiky je prístupné všetkým a pantomíma je preto skutočne medzinárodným umením.
Vítame Vás ako nového člena FEM. FEM, založená v roku 2013, spája školy scénického umenia z Nemecka, Čiech a Poľska. Je vedená ľuďmi, ktorí sú úzko spätí s významnými vzdelávacími inštitúciami mimického divadla: Nils-Zdeněk Kühn (DIE ETAGE – Schule für die darstellenden und bildenden Künste e.V. in Berlin), Bartolomiej Ostapczuk (Teatr Pantomimy Warsaw und Mime Center Warsaw in Warsaw) a Adam Halaš (Katedra pantomimy na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění HAMU v Prahe). Mimoriadne sa tešíme, že sa k nám pripájate Vy ako zástupca Slovenska. Chceme v budúcnosti Váš festival podporovať a pozvať Vás k účasti na festivaloch FEM v Berlíne, Prahe a Varšave. Želáme Vám podnetné predstavenia, zaujímavé stretnutia a veľa priestoru pre fantáziu.“
Zdroj: PAN

Témata článku