Pražský komorní balet připravuje premiéru komponovaného večera Metafory tance

Pražský komorní balet uvede 18. října 2015 ve Stavovském divadle první premiéru této sezony s názvem Metafory tance. V komponovaném večeru se představí tři díla současných choreografů – Aleksandry Dziurosz (PL), Hany Litterové (ČR), Žiga Jereba (SLO) a Anny Štěrbové (ČR).
„Autory večera spojuje nejen slovanský původ, ale především snaha o divácky srozumitelné dílo. Tanec v jejich podání může mít rozličný pohybový slovník, pokaždé je ale nositelem myšlenky díla a vzniká v souladu s hudebním doprovodem,“ dodávají organizátoři.
Hlavním tématem představení je lidské chování, jeho světlé i temné stránky. „Co vše ovlivňuje naše jednání? Můžou to být konvence, společenské normy, emoce, vášně, smysly… K čemu může vést násilné potlačování osobnosti či naopak naprosto nekontrolované jednání?,“ ptají se tvůrci.
Choreografka Hana Litterová vysvětluje, z čeho vycházela ve svém díle nazvaném Němý výkřik: „Částečně jsem se nechala inspirovat symfonickou básní Antonína Dvořáka Vodník a částečně K. J. Erbenem. Hloubka, charakter a význam hudby jsou přeneseny do tance v tragédii tří lidí: matky, dcery a milence. Vytvořila jsem však vlastní, současný příběh, oproštěný od ‚pohádkových‘ bytostí; takový, který se může dít kdekoliv kolem nás. Zkrátka příběh, jehož součástí můžeme být kdykoliv i my.“
Dílo Aleksandry Dziurosz Come see comme ça je inspirováno Evropou sedmnáctého a osmnáctého století a barokní koncepcí - paradoxem a kontrastem. „Má choreografie představuje příběh o muži a jeho potřebách, které se objevují pouze za určitých, velmi specifických okolností,“ vysvětluje choreografka. „Příkladem takové situace jsou dvorské hry, plesy či karnevaly. V takové chvíli se jeho potřeby, často skryté před okolním světem, dostávají do popředí obvyklého chování a běžných lidských instinktů.“ Současný tanec doprovází hudba dobových skladatelů českého původu.
Žiga Jereb a Anna Štěrbová společně vytvořili choreografii This Is Not a Kiss!. Dílo je pohledem na to, co přijde, nebo může přijít s polibkem. Od prvního okamžiku, kdy jsme jemně políbeni do života, až po naši první zkušenost s polibkem a později vztahy. „Ústřední motiv díla vyplynul během tvůrčího procesu. Jsou to paradoxy - naše choreografie je o polibcích. A přitom se jmenuje Tohle není polibek!,“ usmívá se Žiga Jereb.
Premiéra tanečního večera, která se odehraje čtyřicet let po vzniku Pražského komorního baletu, by měla být dárkem k narozeninám legendárního zakladatele souboru prof. Pavla Šmoka. Ten 22. října 2015 oslaví osmaosmdesáté narozeniny.

Hana Litterová je nositelkou ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon, pedagožkou a choreografkou, jejíž tvorba byla již několikrát oceněna mimo jiné Cenou sazky či Divadelních novin.

Aleksandra Dziurosz, ředitelka polského souboru Warsaw Dance Theatre, je pedagožk a  choreografka, jež za svou kariéru vytvořila mnoho celovečerních představení i jednoaktových tanečních etud.

Žiga Jereb & Anna Štěrbová jsou mladí tanečníci a choreografové slovinského a českého původu, jejichž spolupráce vznikla během společného angažmá v rakouském Linzi.

Více informací na www.prazskykomornibalet.cz Zdroj: Pražský komorní balet

Témata článku