Díky veletrhu CINARS se české kulturní projekty představí v zahraničí

Díky veletrhu CINARS se české kulturní projekty představí v zahraničí

Díky veletrhu CINARS se české kulturní projekty představí v zahraničí

Od 17. do 19. listopadu 2016 probíhal v Montrealu veletrh současného tance, divadla, hudby, cirkusu a multidisciplinárních projektů CINARS 2016, kde byla Česká republika zastoupena díky účasti Institutu umění – Divadelního ústavu a zástupcům souborů Farma v jeskyni a Tantehorse, kteří tak měli příležitost se setkat mimo jiné i s ředitelem CINARS Alanem Paré. Cílem veletrhu je zejména vytvoření podmínek pro setkání tanečních, divadelních i hudebních profesionálů z celého světa a navázání nových kontaktů pro uskutečnění nových mezinárodních projektů.

International Exchange for the Performing Arts – tedy CINARS 2016 je mezinárodní bienále s  třicetiletou tradicí. První ročník veletrhu současného tance, divadla, hudby, cirkusu a multidisciplinárních projektů se konal již v roce 1984 a Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se jej účastní už od roku 2012. Českou účast na veletrhu v letošním roce podpořil také velvyslanec České republiky v Kanadě Pavel Hrnčíř, ředitel Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva Kultury ČR Petr Hnízdo a zejména pak ministr kultury Daniel Herman, který zde zakončil svou pětidenní pracovní cestu po Kanadě (viz Daniel Herman se v Kanadě sešel s krajany a podpořil prezentaci českých vystavovatelů). Bienále CINARS 2016 bylo také příležitostí pro setkání ministra Daniela Hermana s kanadskou ministryní kulturního dědictví Melanií Joly.
Českou republiku na CINARS 2016 zastupovali ředitelka IDU Pavla Petrová, Barbora Doležalová a Pavel Štorek z oddělení mezinárodních vztahů IDU a na základě výběrového řízení vypsaného IDU byly vybrány Táňa Švehlová (Farma v jeskyni) a Judita Hofmanová (Tantehorse). V roce 2016 se na bienále představilo celkem 370 vystavovatelů (exhibitors) a celkem se bienále zúčastnilo více než 1500 odborníků ze 40 zemí celého světa. Součástí veletrhu byly i workshopy, semináře, národní a mezinárodní showcase. Smyslem veletrhu je posílit vzájemnou informovanost o celosvětovém dění v divadle, tanci a hudbě. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.
První výsledky české účasti na veletrhu CINARS 2016 se již dostavily. Na základě osobních setkání nyní vzniká budoucí Česko – Kanadská spolupráce s městem Vancouver B.C., konkrétně s festivaly Dance in Vancouver 2017 a PuSh Festival of Performing Arts. Také Táňa Švehlová zhodnotila svou účast následovně: „Účast na festivalu CINARS nám umožnila představit činnost souboru Farmy v jeskyni novým dramaturgům divadelních center a festivalů a také se osobně setkat i s těmi, se kterými jsme zatím komunikovali jen online. Jedním ze strategických cílů pro zahraniční hostování Farmy v jeskyni jsou japonské festivaly. Vzhledem k tématu poslední inscenace Odtržení, která se zkoumá situaci tzv. Hikkokomori jedinců odtržených od společnosti a komunikujících s okolním světem pouze prostřednictvím internetu, bychom inscenaci rádi představili japonskému publiku. Navázali bychom tak na česko-japonskou spolupráci, která vznikla již při přípravě představení a výzkumu v Japonsku. Věříme, že právě osobní setkání s Maki, ředitelkou festivalu Dance New Air na CINARS bylo velkým krokem k uvedení inscenace v zahraničí a posílení spolupráce mezi Českou republikou a Japonskem.“
Také Juditě Hoffmanové se podařilo na veletrhu navázat cenné kontakty: „Soubor Tantehorse, který se zabývá fyzickým divadlem, se účastnil festivalu CINARS poprvé. Vzhledem k tomu, že hledáme partnery pro připravovaný projekt Momentum, prezentace na mezinárodní úrovni je pro nás velmi cennou. V tuto chvíli máme rozjednanou spolupráci s německým festivalem Tanz im August a ředitel italského festivalu Gender Bender Danielle de Pozzo uvažuje o zapojení inscenace S /He is Nancy Joe do mezinárodního edukativního projektu, který právě připravuje.“
U příležitosti účasti na veletrhu CINARS zveřejnil IDU nový e-katalog inscenací Czech Performance Collection 2016 na webových stránkách www.theatre.cz, který má za úkol prezentaci českého performativního umění do zahraničí. Nová podoba webu obsahuje katalog inscenací, které dramaturgická rada IDU doporučila pro uvádění v zahraničí. Katalog obsahuje základní anotace inscenací a informace o souborech a tvůrcích v angličtině, fotografie, kontakty i podrobnosti k technickým požadavkům. Czech Performance Collection je rozdělena do pěti kategorií – drama, opera, dance, multidisciplinary a puppets.
„Účast IDU na veletrhu CINARS 2016 byla v letošním roce mimořádně úspěšná zviditelněním českého Performing Arts na severoamerickém kontinentu. Díky pravidelné účasti IDU na veletrhu CINARS se dlouhodobě daří propojovat české umělce na produkční a festivaly po celé Kanadě i USA a navazovat oboustranně přínosné zahraniční spolupráce,“ dodávají zástupci IDU.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku